Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Απάντηση του Προέδρου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αλεξάνδρειας


Απαντήσεις σε δυο ερωτήματα (από τα πολλά που έχουν γίνει τις τελευταίες ημέρες) δίνει ο Πρόεδρος της ΚΕΔΑ Τάκης Παπαδόπουλος. Συγκεκριμένα σε δελτίο τύπου της ΚΕΔΑ αναφέρονται τα παρακάτω:

Σε απάντηση της ανώνυμης επιστολής που δημοσιεύτηκε στον δικτυακό τόπο “Αλεξάνδρεια – Γιδάς’’ σχετικά:
Α) με την πρόσληψη της Δ. Βασιλοπούλου σας γνωρίζουμε ότι, η προαναφερόμενη προσλήφθηκε σύμφωνα με την υπ΄αριθ. ΣΟΧ 5/ 2012 ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους, αφού τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες μοριοδότησης σύμφωνα με το οργανωτικό πλαίσιο των προγραμμάτων άθλησης για όλους.
Β) Όσον αφορά την καθαριότητα και υγιεινή των κολυμβητικών δεξαμενών του Κολυμβητηρίου …

…του Δήμου μας, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα της χημικής – μικροβιολογικής ανάλυσης νερού, η οποία διενεργήθηκε από το πιστοποιημένο με ΙSO 17025, εργαστήριο του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού “ΔΗΜΗΤΡΑ’’, οι μετρήσεις είναι εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής οδηγίας.
Τα χημικά όρια σε ανόργανα και οργανικά είναι εντός των ορίων του ποσίμου νερού.

Οι αναλύσεις διενεργούνται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία.