Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Τσιμπολόγημα προς τα επάνω ο κάθε (μέσος) λογαριασμός της ΔΕΗ – Και που να ιδιωτικοποιηθεί κιόλας!


Τσούκου-τσούκου, σιγά-σιγά, θα τσιμπήσει 18 ευρώ πάνω κάθε τετράμηνο ο λογαριασμός ενός μέσου καταναλωτή!
Και μετά λέμε πως δεν υπάρχει Success Story; Και που να μπούνε οι ιδιώτες στη ΔΕΗ…..!!!!!

η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) αποφάσισε την αύξηση του τέλους χρηματοδότησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΕΤΜΕΑΡ), που κατά μέσο όρο θα στείλει κάθε λογαριασμό της ΔΕΗ 18 ευρώ ανά τετράμηνο για ένα μέσο καταναλωτή (περίπου 1.600 κιλοβατώρες ανά τετράμηνο) .
Η αύξηση θα είναι της τάξης του 60% για το συγκεκριμένο τέλος (μέσος όρος) και θα φτάσει από τα 9,3 ευρώ σε 14,96 ευρώ ανά μεγαβατώρα κατά μέσο όρο, ενώ αν το δούμε πιο …συγκεκριμένα η κατηγορία πελατών της ΔΕΗ “οικιακοί χρήστες” θα πληρώσουν ένα 118% επιπλέον για την ιστορία αυτή σε σχέση με ότι πλήρωναν έως τώρα. Αναλυτικά οι νέες τιμές για το ΕΤΜΕΑΡ ισχύουν για το δεύτερο εξάμηνο του έτους έχουν ως εξής, ανά κατηγορία πελατών:

– Υψηλής Τάσης 1,79 ευρώ ανά μεγαβατώρα (από 3,55, μείωση 49%).
– Αγροτικής χρήσης (Μέση Τάση) 6,97 ευρώ ανά μεγαβατώρα (από 5,57, αύξηση 25%).
– Λοιπές χρήσεις Μέσης Τάσης (βιομηχανίες, εμπορικές αλυσίδες) 8,87 ευρώ ανά μεγαβατώρα (από 7,76, αύξηση 14%).
– Αγροτικής χρήσης (Χαμηλή Τάση) 7,33 ευρώ ανά μεγαβατώρα (από 6,48, αύξηση 13%)
– Οικιακής χρήσης (Χαμηλή Τάση) 20,80 ευρώ ανά μεγαβατώρα (από 9,53 αύξηση 118%)
– Λοιπές χρήσεις Χαμηλής Τάσης (γραφεία, καταστήματα κ.λπ.) 21,77 ευρώ ανά μεγαβατώρα (από 14,91, αύξηση 46%).