Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Συνεδριάζει τη Δευτέρα στις 14.00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας.


Συνεδριάζει τη Δευτέρα 8 Ιουλίου, στις 14.00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας.
Τα θέματα που έχουν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης είναι τα ακόλουθα:
1. Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: “Συμβουλευτική σε θέματα Κοινωνικής Οικονομίας”.
2. Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: “Διοργάνωση εκδήλωσης κλεισίματος και ενοικίαση αίθουσας- εξοπλισμού –catering”.
3. Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: “Διοργάνωση εναρκτήριας ημερίδας και ενοικίαση αίθουσας – εξοπλισμού-catering”.
4. Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: “Υπηρεσία επιχειρηματικής δικτύωσης για τουρισμό και ΑΠΕ”.

5. Λήψη απόφασης για την διάθεση πίστωσης για την “Προμήθεια λογισμικού (υποσυστήματος Διαχείρισης Αναρτήσεων στη Διαύγεια)”.
6. Λήψη απόφασης για την διάθεση πίστωσης για την προμήθεια επίπλων και σκευών.
7.Λήψη απόφασης για την διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών άρδευσης για τη Δημοτική Ενότητα Μελίκης.
8.Λήψη απόφασης για την διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών άρδευσης για την Δημοτική Ενότητα Αλεξάνδρειας.
9.Λήψη απόφασης για την διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών  άρδευσης  για την Δημοτική Ενότητα Αντιγονιδών.
10. Λήψη απόφασης για την διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών άρδευσης για την Δημοτική Ενότητα Πλατέος.
11. Λήψη απόφασης για την διάθεση πίστωσης για την προμήθεια αγωγών αρδευτικού δικτύου. 
12.Λήψη απόφασης για την αποδέσμευση πίστωσης συνεχιζόμενου έργου με τίτλο « Βελτίωση αρδευτικού δικτύου Μελίκης » που είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2013.
13.Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ΄αριθμ. 38 καταστήματος που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας.
14.Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 2000,00 τ.μ., τμήμα του αγροτεμαχίου Νο 2008 στη θέση « γήπεδο » της Τ.Κ. Προδρόμου.
15.Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 1000,00 τ.μ., τμήμα του αγροτεμαχίου Νο 2008 στη θέση « τούβλα » του αγροκτήματος της Τ.Κ. Προδρόμου. 
16.Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου (για υπόθεση υπαλλήλων Δήμου)