Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Σκάνδαλο με μελέτες και τα έργα σχετικά με τον τηλεχειρισμό συστημάτων ύδρευσης & αποχέτευσης σε 50 δήμους


Στα ίχνη πανελλαδικού κυκλώματος που νεμόταν τις μελέτες και τα έργα που αφορούσαν τον τηλεχειρισμό συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης στους δήμους και διαχειριζόταν την τελευταία δεκαετία δεκάδες εκατομμύρια ευρώ που προέρχονταν από κοινοτικές χρηματοδοτήσεις μέσω ΕΣΠΑ βρίσκονται οι εισαγγελικές αρχές μετά από πόρισμα που διαβίβασε ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο αποκαλύπτει σήμερα το “Έθνος της Κυριακής”.
Πρωταγωνιστής του σκανδάλου είναι προϊστάμενος στην Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του υπουργείου Ανάπτυξης, ο οποίος “προμήθευε” μελέτες για έργα τηλεχειρισμού των συστημάτων σε 50 δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης ανά την επικράτεια την τελευταία δεκαετία προβάλλοντας τη θέση του στο υπουργείο Ανάπτυξης, από την οποία ελέγχεται εάν εξασφάλιζε ή επιτάχυνε τη διαδικασία χρηματοδότησης των έργων.
Με βάση το πόρισμα του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης,…

…οι εισαγγελικές αρχές διερευνούν και το ενδεχόμενο να εμπλέκεται ο συγκεκριμένος δημόσιος υπάλληλος και με εταιρείες που προμήθευαν τα συγκεκριμένα συστήματα, καθώς υπάρχουν καταγγελίες ανταγωνιστριών ότι αποκλείονταν από τους διαγωνισμούς με έντεχνο τρόπο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το νόμιμο οικονομικό όφελος από την πληρωμή των μελετών ανέρχεται από το 2004 μέχρι σήμερα στις 400.000 ευρώ, ενώ η Εφορία ελέγχει τους τραπεζικούς λογαριασμούς του υπαλλήλου και της συζύγου του για ποσά που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν από τα εισοδήματά τους.


Τεχνογνωσία επιπέδου… NASA

Ο υπάλληλος του Ανάπτυξης κατέθεσε στους ελεγκτές του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ότι ο ίδιος ερχόταν σε επαφή με τις 50 Δημοτικές Επιχειρήσεις Υδρευσης και Αποχέτευσης και πρότεινε την εκπόνηση των μελετών, για τις οποίες λάμβανε κατά μέσον όρο 5.000 ευρώ. Το αστείο της υπόθεσης είναι ότι τα στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών των ΔΕΥΑ (πολιτικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι κ.ά.), για να υποστηρίξουν την ανάθεση μελέτης, στις εισηγήσεις τους ανέφεραν ότι το έργο που καλείται να περιγράψει είναι επιπέδου… ΝASA και δεν μπορεί να υλοποιηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα παραδοχής της ανεπάρκειας των υπηρεσιών των δήμων αποτελεί η εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Κομοτηνής που αναφέρεται στην πρόταση του συγκεκριμένου υπαλλήλου: «Ολα τα παραπάνω είναι μεγάλου βαθμού δυσκολίας που η τεχνική υπηρεσία της ΔΕΥΑΚ αδυνατεί να προβεί στην υλοποίησή τους, λόγω του γεγονότος ότι απαιτείται ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, υψηλής τεχνολογίας και πανάκριβη υλικοτεχνική υποδομή και εξειδικευμένη γνώση σε αντικείμενα άγνωστα στην επιχείρησή μας, τα οποία δεν γνωρίζει και ούτε υπάρχει προοπτική σε προσωπικό επιχειρήσεων ή υπηρεσιών τέτοιου είδους να μεταφερθεί…».
Ο υπάλληλος του υπουργείου Ανάπτυξης από την πλευρά του δεν ήταν πιστοποιημένος ως «μελετητής» αντίστοιχων έργων και γι’ αυτόν τον λόγο οι επιθεωρητές διαπίστωσαν ότι οι εισηγήσεις του δεν πρωτοκολλούνταν και μετά από λίγες ημέρες αποτελούσαν μελέτες που έφεραν τις υπογραφές των τεχνικών υπηρεσιών των επιχειρήσεων βάσει των οποίων γίνονταν οι αναθέσεις.
Ο μη πιστοποιημένος υπάλληλος σε αρκετές περιπτώσεις και για φορολογικούς λόγους αξιοποιούσε τη γυναίκα του για να καταθέσει αντίστοιχες προτάσεις, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει καταγωγή από την Ολλανδία, δηλώνει σύμβουλος μάρκετινγκ και διατηρεί ηλεκτρονικό κατάστημα παιδικών ρούχων! Αξίζει να σημειωθεί ότι ο υπάλληλος του υπουργείου Ανάπτυξης προέβαλλε τη θέση του προκειμένου να αναλάβει τη μελέτη και κατόπιν τη διαμόρφωση των όρων του διαγωνισμού για τον τηλεχειρισμό συστημάτων ύδρευσης. Τόσο ο ελεγχόμενος υπάλληλος όσο και η σύζυγός του δεσμεύονταν προς τις ΔΕΥΑ ότι θα παρείχαν «ενημέρωση για ευκαιρίες που παρουσιάζονταν σχετικά με τη χρηματοδότηση έργων εγκατάστασης και εκσυχρονισμού δικτύων, καθώς και τη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων εντύπων για υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση».
Με αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιούσε τη θέση του στην Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του υπ. Ανάπτυξης, απ’ όπου μπορούσε να παρακολουθήσει, αν όχι να επηρεάσει, τη χρηματοδότηση των ΔΕΥΑ με τα συγκεκριμένα προγράμματα. Οπως ο ίδιος ομολόγησε στους ελεγκτές του Γενικού Επιθεωρητή, είχε ενημερώσει μόνο προφορικά για την παράλληλη εργασία του τόσο τη ΜΟΔ ΑΕ, από την οποία αποσπάστηκε, όσο και την υπηρεσία του στο υπουργείο Ανάπτυξης. Το πόρισμα του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης αναφέρει ότι με την παράνομη διαδικασία σύνταξης μελετών που ακολουθήθηκε ο συγκεκριμένος υπάλληλος μπορούσε να διαμορφώσει τους όρους του διαγωνισμού και της εκτέλεσης του έργου υπέρ συγκεκριμένων εταιρειών.

Ευθύνες και σε τρίτους

Στο κεφάλαιο της διαπίστωσης πειθαρχικών ευθυνών εκτός του υπαλλήλου, καταγράφονται πειθαρχικές ευθύνες και στον πρόεδρο του ΔΣ της ΔΕΥΑ Άρτας για σύναψη σύμβασης ύψους 7.000 στον ελεγχόμενο υπάλληλο και 1.500 ευρώ στη σύζυγό του. Επίσης στον πρόεδρο του ΔΣ της ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας για την ανάθεση εργασίας ύψους 2.500, στο ΔΣ της ΔΕΥΑ Ερέτριας για σύναψη συμβάσεων ύψους 8.000 ευρώ. Για παρόμοια πειθαρχικά αδικήματα κατηγορούνται οι δήμαρχοι Κρωπίας και Νέας Προποντίδας, τα ΔΣ των ΔΕΥΑ Κορίνθου, Πύλου και Ρεθύμνου, ο πρόεδρος και η αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑ Χανίων, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κομοτηνής και ο γεν. διευθυντής της ΔΕΥΑ Χαλκίδας μαζί με τα στελέχη της τεχνικής υπηρεσίας, όπως αντίστοιχα και στη ΔΕΥΑ Λάρισας.


Νίκος Β. Τσίτσας