Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Π.Ε. Ημαθίας: Δελτίο Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροσταστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια


Το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού ελέγχου της Π.Ε. Ημαθίας εξέδωσε το ακόλουθο Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροσταστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια:

1ο Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια:

1. Στόχοι
1.1 Το παρόν δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων απευθύνεται στους βαμβακοπαραγωγούς της Π.Ε Ημαθίας με στόχο την ενημέρωσή τους για την αποτελεσματική φυτοπροστασία στον πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο.
1.2 Αφορά το διάστημα του σταδίου της εμφάνισης των πρώτων χτενιών ως το προανθικό στάδιο και την οργάνωση αποτελεσματικής αυτοάμυνας κάθε βαμβακοφυτείας για όλη την καλλιεργητική περίοδο.
1.3 Απαιτείται ο βαμβακοπαραγωγός να παρακολουθεί τακτικά κάθε βαμβακοχώραφο και σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα, να εφαρμόζει τις συγκεκριμένες καλλιεργητικές πρακτικές φυτοπροστασίας και στο σωστό χρόνο, όπως περιγράφονται παρακάτω κατά περίπτωση.
2. Διαπιστώσεις
2.1 Τα βαμβακόφυτα αναπτύσσονται πλήρως σε όλες τις περιοχές χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα
2.2 Διαπιστώθηκαν μικροί πληθυσμοί αφίδων, ενώ παρατηρείται και έντονος πληθυσμός αλευρώδη σε όλες τις περιοχές  .
2.3 Από επιβλαβείς οργανισμούς διαπιστώθηκε παρουσία μικρού αριθμού προνυμφών πράσινου σκουληκιού (κάτω από το όριο επέμβασης) και υπάρχει  μικρός αριθμός συλλήψεων ενηλίκων στις φερομονικές παγίδες
3. Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές

Συστήνεται στους παραγωγούς να παρακολουθούν επιμελώς κάθε 3-4 ημέρες τα βαμβακόφυταγια τυχόν προσβολές από προνύμφες που επιβίωσαν από τα ωφέλιμα και μόνο εάν διαπιστωθεί η παρουσία προνυμφών σε ποσοστό πάνω από 6-8% (6-8 σκουλήκια ανά 100 φυτά), να εφαρμοσθεί ψεκασμός.
Επίσης όπου παρατηρείται έντονο πρόβλημα με τους πληθυσμούς αλευρώδη και των αφίδων, να γίνουν ψεκασμοί με τα κατάλληλα σκευάσματα

Η χρήση αυτή την περίοδο εντομοκτόνων μη εκλεκτικών ευρέως φάσματος καταστρέφει τα ωφέλιμα και είναι δυνατόν να προκαλέσει αύξηση του πληθυσμού των επιβλαβών εντόμων.

4. Εφαρμογή ψεκασμών με Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα

Την περίοδο αυτή συνιστάται τα χρησιμοποιούμενα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να ανήκουν στην κατηγορία των εκλεκτικών εντομοκτόνων διότι η επιλογή είναι αποτελεσματική και ταυτόχρονα φιλική προς τα ωφέλιμα και το περιβάλλον.