Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Δόση σε …δόσεις


Καλή αυτή η ιστορία ωμού εκβιασμού με την εκταμίευση της δόσης σε …δόσεις.
Θυμίζει εκείνο το θεϊκό που έλεγαν κάποιοι Κυβερνώντες προ ελαχίστων ετών, τότε που έλεγαν ότι το εφάπαξ θα το έδιναν σε δόσεις!