Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

ΔΕΥΑΑ Αλεξάνδρειας: σημαντική ανακοίνωση που αφορά τους οφειλέτες


Η ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας ενημερώνει τους Δημότες – Πελάτες της ότι, κατόπιν της απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 3203/τ.Β/30-11-2012) περί είσπραξης εσόδων των ΔΕΥΑ από Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες θα προχωρήσει σε βεβαίωση των ληξιπροθέσμων οφειλών των καταναλωτών της από ανεξόφλητους λογαριασμούς ύδρευσης αποχέτευσης στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ
Κατόπιν τούτου καλούνται οι Δημότες που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές όπως άμεσα μεριμνήσουν για την τακτοποίηση τους, προσερχόμενοι στα κεντρικά γραφεία της Επιχείρησης (Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού άνωθεν Κ.Α.Π.Η) σε περίπτωση που επιθυμούν να προβούν σε σχετικό διακανονισμό τους.
Η μη τακτοποίηση της οφειλής τους μετά τη βεβαίωση της στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, …

….συνεπάγεται και την στέρηση φορολογικής ενημερότητας και τη λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης.

Επισημαίνεται ότι η Δημοτικής Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλεξάνδρειας ΔΕΝ λαμβάνει καμία κρατική επιχορήγηση. Οι πόροι της προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από την είσπραξη των λογαριασμών ύδρευσης – αποχέτευσης, οπότε είναι αναγκασμένη με κάθε νόμιμο να προασπίσει τη λειτουργία και την ανταποδοτικότητά της στα πλαίσια του κοινωφελούς έργου που παράγει αναφορικά με την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των απαραιτήτων έργων υποδομής στους τομείς αρμοδιότητας της για όλο το νέο διευρυμένο Καλλικράτειο Δήμο.