Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Δήμος Αλεξάνδρειας: ο πίνακας των οριστικών αποτελεσμάτων της προκήρυξης ΣΟΧ-2013

Εκδόθηκε σήμερα 24 Ιουλίου 2013 η απόφαση Δημάρχου που αφορά την Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Αλεξάνδρειας, διάρκειας οκτώ (8) μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν σε επαφή με τη διεύθυνση προσωπικού του Δήμου Αλεξάνδρειας στο τηλέφωνο: 2333350122 & 24 (κα Κιρτικίδου).
Σύμφωνα με την εκδοθείσα απόφαση προσλαμβάνονται οι παρακάτω (για το χρόνο και για τις ειδικότητες που αναφέρονται):