Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Δήμος Αλεξάνδρειας: εγκρίθηκαν 4.971.153,20 ευρώ για αποκατάσταση ΧΑΔΑ


Ο εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά των στερεών αποβλήτων του Δήμου στον ΧΥΤΑ Γιαννιτσών, δεδομένου ότι το θέμα δημιουργίας ΧΥΤΑ στην Ημαθία είχε τεράστια επιτυχία όλα αυτά τα χρόνια και για το λόγο αυτό δεν υπάρχει ΧΥΤΑ.

Υπογράφηκε στις 16/7 απόφαση του ειδικού γραμματέα υδάτων του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), μετά από θετική αξιολόγηση της πρότασης του δήμου που υποβλήθηκε τον Οκτώβριο του 2011 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη” 2007-2013, για το έργο “Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων δήμου Αλεξάνδρειας και προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τη μεταφορά των απορριμμάτων”.
Συγκεκριμένα προβλέπεται περιβαλλοντική αποκατάσταση τεσσάρων ανενεργών ΧΑΔΑ και προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού μεταφόρτωσης και μεταφοράς απορριμμάτων προχωρά ο δήμος Αλεξάνδρειας. Τα έργα εντάχθηκαν ήδη στο Ταμείο Συνοχής με χρηματοδότηση ύψους 4.971.153,20 ευρώ.
Το έργο περιλαμβάνει:
  • την εκπόνηση των οριστικών μελετών (τοπογραφική, υδραυλική, χημικοτεχνική, περιβαλλοντική, γεωτεχνική, στατική) και τευχών δημοπράτησης του έργου περιβαλλοντικής αποκατάστασης των ΧΑΔΑ, με προϋπολογισμό 137.253,20 ευρώ.
  • την εκτέλεση έργων πλήρους περιβαλλοντικής αποκατάστασης των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) του δήμου Αλεξάνδρειας, σε συνολική έκταση 154 στρεμμάτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Πρόκειται για τις τέσσερις χωματερές που βρίσκονται στις δημοτικές ενότητες Αλεξάνδρειας (στη θέση «Λούνης» του Νησελίου, έκτασης 70,7 στρεμμάτων, 1ης κατηγορίας επικινδυνότητας), Πλατέος (στη θέση «Κάλιανη» των Τρικάλων, έκτασης 54 στρεμμάτων, 2ης κατηγορίας επικινδυνότητας), Μελίκης (στη θέση «Ποταμιά», έκτασης 7,9 στρεμμάτων, 3ης κατηγορίας επικινδυνότητας) και Αντιγονιδών (στη θέση «Παλιομάνα», έκτασης 21 στρεμμάτων, 3ης κατηγορίας επικινδυνότητας). Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων αποκατάστασης ανέρχεται σε 4.305.000 ευρώ. 
  • την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού μεταφόρτωσης-μεταφοράς απορριμμάτων, προϋπολογισμού 528.900 ευρώ, που περιλαμβάνει την προμήθεια συρμού μεταφοράς απορριμμάτων, αποτελούμενου από ένα ρυμουλκό αυτοκίνητο και δύο ημιρυμουλκούμενα containers ειδικών χρήσεων, καθώς και δύο κλαδοθρυμματιστές.

    για τον ΧΥΤΑ των Γιαννιτσών γράφαμε το 2010 ΕΔΩ