Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Αφού το έργο είναι χιλιοπαιγμένο, γιατί το ανεβάζουν πάλι;


Τα δημόσια ΙΕΚ θα παραμείνουν στη δικαιοδοσία του Υπουργείου (πρώην Εθνικής) Παιδείας, λένε. Δεν λένε όμως για πόσο καιρό θα παραμείνουν τα ίδια τα ΙΕΚ σε λειτουργία.
Αφού είναι εξόφθαλμο πως ακολουθείται η ίδια τακτική, εδώ και 3-4 χρόνια, εδώ και 3-4 κυβερνήσεις, παντού: απογύμνωση – απαξίωση – διάλυση – άνοιγμα χώρου στους ιδιώτες.

Φυσικά τα ΙΕΚ δεν θα είναι η μόνη βαθμίδα / τομέας της εκπαίδευσης που θα οδεύσει προς εξαφάνιση!