Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Από τη σημερινή εκδήλωση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης "Αλεξανδρινή Γη"


Χωρίς την παρουσία πολλών ενδιαφερομένων έγινε σήμερα νωρίς το βράδυ η εναρκτήρια εκδήλωση του Έργου “Ανάπτυξη Μακεδονικού Κάμπου μέσα από την Αξιοποίηση του Τοπικού Ανθρώπινου Δυναμικού – ΑΞΙΑ”. Σκοπός της ημερίδας ήταν η ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και των φορέων του Δήμου για τους στόχους και το περιεχόμενο του εν λόγω έργου που υλοποιείται στα πλαίσια των Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση – ΤΟΠΣΑ από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Αλεξανδρινή Γη”.

Ας ελπίσουμε την επόμενη φορά η συμμετοχή να είναι μεγαλύτερη, αφού οι προοπτικές που μπορεί να προσφέρονται είναι αρκετές.