Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Ανακοινώθηκαν οι δομές οι οποίες θα επιδοτηθούν για τη φιλοξενία παιδιών (βρεφ/κοι, παιδικοί σταθμοί και ΚΔΑΠ)


Από την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ανακοινώθηκαν οι ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ πίνακες των επιλέξιμων δομών για το πρόγραμμα “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής” (δηλαδή οι δομές στις οποίες θα φιλοξενηθούν με δημόσια δαπάνες παιδιά.) Πρόκειται για βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς καθώς και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.
Στην Ημαθία έχουν επιλεγεί 35 δομές και στους 3 Δήμους, εκ των οποίων 12 στο Δήμο Αλεξάνδρειας, 18 στο Δήμο Βέροιας και 5 στο Δήμο Νάουσας.
Ο προσωρινός πίνακας με τις δομές που έχουν επιλεγεί στην Ημαθία βρίσκεται ΕΔΩ .