Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων της Προκήρυξης ΣΟΧ 1/2013 του Δήμου Αλεξάνδρειας


Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού.
Οι πίνακες καταρτίστηκαν μετά από συνεδρίαση της επιτροπής που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 125/25036/25-06-2013 απόφαση του Δημάρχου, η οποία συνήλθε χθες το πρωί.

Τους πίνακες κατάταξης μπορείτε να τους “κατεβάσετε” από ΕΔΩ.