Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Αλεξάνδρεια: ξεκινά την άλλη Τετάρτη η οριοθέτηση/διαγράμμιση πεζοδρομίων και κοινοχρ. χώρων.


Από το Δήμο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του η ακόλουθη ανακοίνωση:

Στα πλαίσια εφαρμογής της αριθ. 206/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά κανονισμό χρήσης πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Αλεξάνδρειας, από την Τετάρτη 17/7/2013 τα συνεργεία του Δήμου θα προβούν στην διαγράμμιση των πεζοδρομίων και των κοινοχρήστων χώρων, προκειμένου να γίνουν σαφή τα όρια εντός των οποίων οι καταστηματάρχες θα έχουν την δυνατότητα τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων, εμπορευμάτων κ.λ.π., ύστερα από χορήγηση της προβλεπόμενης άδειας χρήσης από τον Δήμο.
Παρακαλούνται οι καταστηματάρχες να διευκολύνουν τα συνεργεία στο έργο τους, επιδεικνύοντας πνεύμα συνεργασίας, σε αντίθετη περίπτωση ο Δήμος θα βρεθεί στην δυσάρεστη θέση να προβεί στις προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες.

Οι καταστηματάρχες μπορούν να ενημερωθούν για το περιεχόμενο της αριθ. 206/2013 απόφασης του Δ.Σ. ανατρέχοντας στην ιστοσελίδα του Δ. Αλεξάνδρειας (ΕΔΩθα βρείτε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου “Κανονισµός Χρήσης Δηµοτικών Πεζοδροµίων και Κοινόχρηστων Χώρων Δήµου Αλεξάνδρειας”, που υιοθέτησε την υπ’ αριθ. 38/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)