Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Αλεξάνδρεια: εναρκτήρια εκδήλωση για το έργο “Ανάπτυξη του Μακεδονικού Κάμπου μέσα από την Αξιοποίηση του Τοπικού Ανθρώπινου Δυναμικού – ΑΞΙΑ “

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, σας προσκαλεί στην εναρκτήρια εκδήλωση του Έργου “Ανάπτυξη Μακεδονικού Κάμπου μέσα από την Αξιοποίηση του Τοπικού Ανθρώπινου Δυναμικού – ΑΞΙΑ”, την Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2013 και ώρα 08:00 μ.μ., στο Αλεξάνδρειο Μέλαθρον, στο 2ο χλμ. Π.Ε.Ο. Αλεξάνδρειας – Θεσσαλονίκης.
Σκοπός της ημερίδας είναι η ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και των φορέων του Δήμου μας για τους στόχους και το περιεχόμενο του εν λόγω έργου που υλοποιείται στα πλαίσια των Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση – ΤΟΠΣΑ από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Αλεξανδρινή Γη”.
Το έργο ΑΞΙΑ, που υλοποιείται στους Δήμους Αλεξάνδρειας, Πέλλας και Σκύδρας, αποσκοπεί στην προώθηση της απασχόλησης ανέργων νέων μέσα από μια ευρεία συνεργασία ανάμεσα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, τον Επιχειρηματικό Κόσμο και τους Συνδικαλιστικούς Φορείς της περιοχής μας.