Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Συνεδριάζει την ερχόμενη Πέμπτη (27/6) το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας


Συνεδριάζει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Αλεξάνδρειας την Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2013 κι ώρα 9 το βράδυ το Δημοτικό Συμβούλιο με 36 θέματα ημερησίας διάταξης. Ακολουθεί η λίστα των θεμάτων κι επισυνάπτονται τα εισηγητικά των.
1. Λήψη απόφασης για την ψήφιση ή μη του σχεδίου του “Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης” (ΟΠΔ) Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2013
2. Λήψη απόφασης για τη χρηματοδότηση ή μη της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας από το δημοτικό προυπολογισμό κατά τις διατάξεις του άρθρου 259 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012 (σχετική η αριθ. 132/2013 απόφαση της ΚΕΔΑ)

3. Τροποποίηση Σύμβασης -Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013
4. Aναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013-Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2013- Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013
5. Αποδοχή ποσού για ενίσχυση Αθλητικού Συλλόγου-Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013
6. Λήψη απόφασης για τη μίσθωση ακινήτων
7. Λήψη απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση προμηθειών με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
8. Λήψη απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας:
Α) αντλιών Δ.Ε. Μελίκης
Β) ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων(χορτοκοπτικών)
Γ) σφραγίδων για τις υπηρεσίες του Δήμου
Δ) διαφόρων εντύπων για τις υπηρεσίες του Δήμου
9.Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλής από τους υπ’αριθ. Α2005/021 και Α2006/019 χρηματικούς καταλόγους -Μισθώματα αγροτεμαχίων Αλεξάνδρειας
10. Αποδοχή ή μη των υπ ‘αριθ. Α) Μ30/2013 Π.Ε.Π.Ε.Ε. (Πράξη Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης) & Β) Α38/2013 Π.Ε.Π.Τ. (Πράξη Επιβολής Πρόσθετου Τέλους ) του ΙΚΑ
11. Λήψη απόφασης για επιστροφή ή μη ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος υπέρ του Παύλου Ευθυμίου του Θεοδώρου
12. Λήψη απόφασης για την έγκριση των μετακινήσεων του Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
13. Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών της έκτακτης μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
14. Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών της έκτακτης μετακίνησης του Δημάρχου στα Ιωάννινα για το Συνέδριο της ΚΕΔΕ
15. Λήψη απόφασης για:
Α. Έγκριση των τευχών δημοπράτησης του Υποέργου 2 “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ”
Β. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του παραπάνω υποέργου
16.Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Αποκαταστάσεις οδοστρώματος στο Οδικό Δίκτυο του οικισμού Μελίκης” (Α.Μ. 18/2011)
17. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Κατασκευή Αποχετευτικού Δικτύου Ομβρίων Υδάτων στους οικισμούς Σχοινά, Νησελίου και Καψόχωρας” Α.Μ. 199/2010 (ΤΥΔΚ)
18. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Ασφαλτόστρωση αύλειων χώρων 2ου Γυμνασίου, 2ου Λυκείου, 3ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξάνδρειας και Δημοτικού Σχολείου Καψόχωρας” (Α.Μ. ΤΥΔΚ 32/2010)
19. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: < < Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων και πεζοδρομήσεις στα Τοπικά Διαμερίσματα του Δήμου>> (πρώην Δήμος Πλατέος) (Α.Μ. 200/2010)
20.Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Ασφαλτοστρώσεις οδών ΤΔ Δήμου Πλατέος” (πρωην Δήμου Πλατέος) (Α.Μ. ΤΥΔΚ 86/2010)
21. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ” (Α.Μ. 10/2011)
22. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Ασφαλτοστρώσεις τοπικού διαμερίσματος Αράχου” (πρώην Δήμου Πλατέος) (A.M. ΤΥΔΚ 240/2010).
23. Αντικατάσταση του κ. Γεωργιάδη Ευστάθιου, από τη θέση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ¨Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας
24. Απόσπαση υπαλλήλου από το Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας” στο Δήμο Αλεξάνδρειας
25. Καθιέρωση της λειτουργίας σε 24ωρη βάση & κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες της υπηρεσίας άρδευσης
26. Χορήγηση ή μη αδειών χρήσης χώρων εμποροπανήγυρις Αγίας Κυριακής
27. Έγκριση μετάβασης δεκαμελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Αλεξάνδρειας στην Πόλη Νασάουντ Ρουμανίας στο πλαίσιο του προγράμματος “Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013”
28. Λήψη απόφασης για προσωρινή παραχώρηση ή μη τμήματος του υπ΄αριθ. Γ140 οικοπέδου στο Φιλανθρωπικό Μη Κερδοσκοπικό Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας “Τα Παιδιά της Άνοιξης” για αποθήκευση υλικών
29. Εκμίσθωση, χωρίς δημοπρασία, της χρήσης του δημοτικού θερινού αμφιθεάτρου Αλεξάνδρειας στη “ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΟΣΟΥΛΗΣ” για την πραγματοποίηση θεατρικής Εκδήλωσης.
30. Διατύπωση γνώμης στο Δημοτικό Συμβούλιο για εκμίσθωση ή μη Δημοτικής έκτασης 1000,00 τ.μ. τμήμα του υπ΄αριθ. 2008 τεμαχίου στη θέση Τούβλα του Αγροκτήματος Προδρόμου
31. Διατύπωση γνώμης στο Δημοτικό Συμβούλιο για εκμίσθωση ή μη Δημοτικής έκτασης 2000,00 τ.μ. τμήμα του υπ΄αριθ. 2008 τεμαχίου στη θέση Γήπεδο του Αγροκτήματος Προδρόμου
32. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση του υπ’αριθ. 38 καταστήματος που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας
33. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας για τη μακροχρόνια (25 έτη) εκμίσθωση τεσσάρων στρεμμάτων από το αγροτεμάχιο 1038 του αγροκτήματος Τρικάλων του Δήμου Αλεξάνδρειας
34. Έγκριση ή μη της αριθ. 104/2013 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. “Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας” με τίτλο “Λήψη απόφασης για την κατάρτιση και ψήφιση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του προγράμματος “Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών”
35. Έγκριση ή μη της αριθ. 55/2013 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας” με τίτλο “Λήψη απόφασης ή μη για έγκριση επιδοτούμενης απασχόλησης για πρακτική εξάσκηση και καθορισμός αριθμού ασκουμένων μαθητών της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ για τα σχολικά έτη 2013-2014 και 2014-2015 στο Νομικό Πρόσωπο-Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013”

36. Χρησιμοποίηση της υπ’ αριθ 148/85 άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών που κατέχει ο Βακαλίδης Παντελεήμων του Γεωργίου από τη σύζυγό του Μπαλαμπάν Έλενα του Ιοάν.