Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Παράταση στις ημερομηνίες για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης


Με ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών γνωστοποίησε πως παρατείνεται η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τα φυσικά πρόσωπα.
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση η παράταση σχετίζεται με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου του φορολογούμενου και είναι η ακόλουθη:

Για τους ΑΦΜ που τελειώνουν σε 1 και 2 έως και την 22η Ιουλίου 2013, 
για ψηφία: 3 και 4 έως και την 29η Ιουλίου 2013, 

για τα ψηφία: 5 και 6 έως και την 5η Αυγούστου 2013, 

για τα ψηφία: 7 και 8 έως και την 12η Αυγούστου 2013, 

για το ψηφίο: 9 έως και την 26η Αυγούστου 2013

και για το ψηφίο: 0 έως και την 30η Αυγούστου 2013.

Επίσης, …
παρατείνεται μέχρι και την 8η Ιουλίου 2013 η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους της παρ. 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ (ΟΕ, ΕΕ, κ.λπ.), όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών. 

Η πιο πάνω προθεσμία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, ισχύει και για τις εταιρείες που υποβάλλουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματός τους σε φυσική μορφή στην Δ.Ο.Υ., εκτός αυτών που προβλέπεται κατά περίπτωση ειδικότερη προθεσμία από τις διατάξεις του άρθρου 64 του Κ.Φ.Ε. ( περιπτώσεις δ΄, ε΄ και στ΄ της παραγράφου 1).