Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 26, 2013)


Μικροκομματισμός (ο) [1891]
η πολιτική συμπεριφορά που υποτάσσει όλα τα πολιτικά θέματα και προβλήματα της κοινωνίας στο κομματικό συμφέρον, η αποκλειστική επιδίωξη κομματικού οφέλους εις βάρος του κοινωνικού και εθνικού συμφέροντος

Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσας, Β’ έκδοση, Γ’ ανατύπωση 2006 – σελίδα 1103