Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Εγγυώνται καταθέσεις μόνο έως τα 100.000 ευρώ στην ΕΕ


Μέχρι πότε θα είναι εγγυημένες είναι το θέμα. Γιατί αν ένα κράτος που έχει εγγυηθεί χτυπήσει φαλιμέντο, τότε ποιος θα τα εγγυηθεί; Οι …Γερμανοί;;
Οι αποταμιεύσεις κάτω από τις 100.000 ευρώ θα είναι εγγυημένες, όμως τα πρόσωπα και οι επιχειρήσεις με μεγαλύτερες αποταμιεύσεις θα ενταχθούν στην “ιεραρχία” αυτών που θα καλούνται να υφίστανται ζημίες, όπως συνέβη στην περίπτωση της Κύπρου. Αυτό αποφάσισαν στο ECOFIN. Επίσης, οι οι Ευρωπαίοι υπουργοί οικονομικών συμφώνησαν ότι οι τράπεζες θα πρέπει να διατηρούν κεφάλαια για να αντιμετωπίζουν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και ότι σε πρώτη φάση οι πιστωτές και οι μέτοχοι των τραπεζών θα είναι αυτοί που αρχικά θα υφίστανται τις ζημίες σε περίπτωση πτωχεύσεων πιστωτικών ιδρυμάτων.
Αρχικά πάλι ήταν χωρισμένοι σε δυο στρατόπεδα, με αυτό του τριο-μπελκάντο “Γερμανία / Ολλανδία / Φινλανδία” – που κρατά αιχμάλωτη την Ευρώπη σε έναν παραλογισμό, να εμμένει σε σκληρή γραμμή, αλλά τελικά τα βρήκαν.