Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Είκοσι προσλήψεις (με 8μηνες συμβάσεις) στο Δήμο Αλεξάνδρειας


Δέκα ημέρες καιρός για κατάθεση των δικαιολογητικών.

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά
είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ανακοίνωσε ο Δήμος Αλεξάνδρειας.
Ο παρακάτω πίνακας αναφέρει τις θέσεις, τον αριθμό των ατόμων που θα προσληφθούν καθώς και τη διάρκεια της σύμβασης, περισσότερα – όπως αιτήσεις – όμως μπορείτε να μάθετε είτε επισκεπτόμενοι τον ιστότοπο του Δήμου Αλεξάνδρειας (ΕΔΩ), είτε επισκεπτόμενοι το Δημαρχείο.
Ο πίνακας αναφέρει τα εξής:


ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Δήμος Αλεξάνδρειας

Αλεξάνδρεια

ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου

8 μήνες

4

102

Δήμος Αλεξάνδρειας

Αλεξάνδρεια

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Σάρωθρο)

8 μήνες

1

103

Δήμος Αλεξάνδρειας

Αλεξάνδρεια

ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρων)

8 μήνες

12

104

Δήμος Αλεξάνδρειας

Αλεξάνδρεια

ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας (Εξωτερικών Χώρων)

8 μήνες