Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Για πρώτη φορά επίσημα στατιστικά στοιχεία ανεργίας για την Ημαθία


Έτος αναφοράς το 2011, 12.929 οι καταγεγραμμένοι άνεργοι.
Δυστυχώς όμως τα σημάδια αύξησης μέσα στα δυο αυτά χρόνια είναι εμφανή (και σε επίπεδο Ημαθίας)

Πηγή: ΛΑΟΣ-ΕΠΕΑ

Πολύ χρήσιμα στοιχεία για την ανεργία στην Ημαθία, κατά επαγγελματική δραστηριότητα και φύλο, μας έδωσε ο συντονιστής της δράσης “Ημαθία 2012-Απασχόληση Τώρα” του δήμου Βέροιας στατιστικός Κωνσταντίνος Τζάνας, αμέσως μετά την πρόσφατη συνέντευξη τύπου στο δημαρχείο της Βέροιας αναφορικά με τη δράση.
Σύμφωνα με τα στοιχεία (του 2011) που προέρχονται από τον ΟΑΕΔ, το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στον ΟΑΕΔ είναι για τους άντρες 5.936 και για τις γυναίκες 6.993. Σύνολο 12.929 άνεργοι.

Ο κλάδος με το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας στην Ημαθία είναι αυτός των εργατών (σχεδόν 33% σε άντρες και γυναίκες), ενώ ακολουθεί στους άντρες ο κλάδος των τεχνιτών (25%) και στις γυναίκες αυτός των υπαλλήλων (25,7%).
Άλλοι κλάδοι με σχετικά υψηλά ποσοστά ανεργίας είναι για τους άντρες οι χειριστές και οι οδηγοί (8 και 7,5% αντιστοίχως), ενώ για τις γυναίκες οι πωλήτριες (12,6%) και οι προσωπικές υπηρεσίες (6%).
Σε άλλον ενδιαφέροντα πίνακα φαίνεται ότι στον συνολικό αριθμό των περίπου 13.000 καταγεγραμμένων ανέργων στον ΟΑΕΔ, προστίθενται και ακόμη 1.225 άτομα (433 άντρες και 792 γυναίκες) που δεν αναζητούν εργασία.
Τέλος, σε πίνακα με κατανομή κατά εκπαιδευτικό επίπεδο, καταγράφεται ότι στο σύνολο των 12.929 καταγεγραμμένων ανέργων της Ημαθίας, οι 4.732 (ποσοστό 36,6%, 2.656 άντρες και 2.076 γυναίκες) είναι υποχρεωτικής εκπαίδευσης, οι 4.765 (36,85%, 2.032 – 2.733) δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 1.868 (14,45%, 526 – 1.342,) τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Θυμίζουμε ότι τα στοιχεία αυτά είναι του 2011. Ασφαλώς με βάση την οικονομική ύφεση τα σημερινά θα είναι ιδιαιτέρως αυξημένα