Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Π.Ε. Ημαθίας: 30 κενές θέσεις στη λαϊκή του Αγγελοχωρίου

Από το Τμήμα Εμπορίου – Τουρισμού της Π.Ε. Ημαθίας έγινε γνωστό πως στη Λαϊκή Αγορά Αγγελοχωρίου υπάρχουν είκοσι κενές θέσεις για παραγωγούς και δέκα κενές θέσεις για επαγγελματίες γης – θαλάσσης.
Όσοι επιθυμούν να τοποθετηθούν στις κενές θέσεις θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση από 13/05/2013 έως 26/05/2013 στο Τμήμα Εμπορίου – Τουρισμού στη Βέροια οδός Λεωφ. Στρατού 72, με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
2. Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα σε περίπτωση αναπηρίας.
3. Φωτοτυπία ταυτότητας.
4. Φωτοτυπία θεωρημένης άδειας.
5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρονται οι αγορές και ο αριθμός των κατεχόμενων θέσεων.