Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Ναι στη συνέχεια καταβολής του επιδόματος γάμου από τον …ΣΕΒ

Από τα …αριστερά φαίνεται πως βγαίνει ο ΣΕΒ και με χθεσινό ψήφισμα της Γενικής του Συνέλευσης θέλει να συνεχίσει την καταβολή του επιδόματος γάμου.
Το ψήφισμα εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, ύστερα από πρόταση του προέδρου του Συνδέσμου Δ. Δασκαλόπουλου και προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις – μέλη του ΣΕΒ θα συνεχίσουν να καταβάλουν το επίδομα γάμου, που προβλέπει η ισχύουσα Σύμβαση ΕΓΣΣΕ και δεν θα κάνουν χρήση του δικαιώματος μονομερούς περικοπής του, που παρέχει ο νόμος.

Η απόφαση αυτή είναι συνεπής προς την εργασιακή πραγματικότητα που επικρατεί στις επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΒ. Οι επιχειρήσεις μας δίνουν τις υψηλότερες αμοιβές, τηρούν διαδικασίες ουσιαστικής συνεννόησης με τους εργαζομένους τους και είναι οι πλέον συνεπείς στην εφαρμογή της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας σε όλη την οικονομία.
Γι’ αυτό άλλωστε, περιπτώσεις μονομερούς μείωσης κατώτατου μισθού από 751 ευρώ σε 586 όπως προβλέπει ο νόμος, πρακτικά δεν έχουν υπάρξει“, αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση ο ΣΕΒ, στην οποία τονίζεται: “με αυτές τις αρχές και πρακτικές οι επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΒ θα αντιμετωπίσουν τις όποιες επιπτώσεις από την λήξη ισχύος της ΕΓΣΣΕ, και την έναρξη της μετενέργειας