Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Λάζαρος Τσαβδαρίδης: Να ρυθμιστούν ευνοϊκά τα θέματα συνταξιοδότησης των Απολυμένων Κλωστοϋφαντουργών

Τις προθέσεις των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Οικονομικών για την ευνοϊκή ρύθμιση θεμάτων που έχουν σχέση με τη συνταξιοδότηση των πρώην εργαζομένων στις κλωστοϋφαντουργίες των νομών Ημαθίας, Πέλλας, Έβρου και Πρέβεζας, ζήτησε να μάθει ο Αναπληρωτής Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτής Ημαθίας Λάζαρος Τσαβδαρίδης με ερώτηση που κατέθεσε την 28η Απριλίου στη Βουλή μαζί με άλλους συναδέλφους του προς τους αρμόδιους Υπουργούς κ.κ. Ιωάννη Βρούτση και Ιωάννη Στουρνάρα.

Πιο συγκεκριμένα, στην ερώτηση του ο κ. Τσαβδαρίδης ζητάει να ενημερωθεί για το αν:


Α] Θα θεωρηθεί ο χρόνος που διένυσαν ως ασφαλισμένοι του αρ. 11 του Ν. 3660/2008, όντας ενταγμένοι στην ειδική εισοδηματική ενίσχυση του ν. 3460/2006, ως πραγματικός χρόνος εργασίας και ασφάλισης και άρα θα καταργηθούν για όλους ανεξαιρέτως οι πρόσφατες ρυθμίσεις περί πλασματικότητας του χρόνου αυτού,

Β] Θα εξαιρεθούν οι ασφαλισμένοι κλωστοϋφαντουργοί από τις εγκυκλίους του ΙΚΑ Σ40/303/2012 και Σ40/59/2013 ώστε να υπάρξει ίση μεταχείριση μεταξύ όσων έκαναν αίτηση αναγνώρισης πλασματικών ετών εργασίας και αίτηση συνταξιοδοτήσεως, όχι μόνο μέχρι τις 31.12.2012, όπως περιοριστικά ορίζουν, αλλά και εντός του τρέχοντος έτους (2013)

Γ] Θα εξαιρεθούν οι ως άνω ασφαλισμένοι από το ν. 4093/2012 (παρ. 1Α υποπ.1Α1 του άρθρου πρώτου που κατάργησε το άρθρο 13 του ν. 3460/2006, όπως αντικαταστάθηκε με το αρ. 11 του ν. 3660/2008 και το ν. 3746/2009) προκειμένου, έχοντας συμπληρώσει 10.500 ημέρες εργασίας και έχοντας υποβάλει αίτηση μέχρι τις 31.12.2013, να δικαιούνται πλήρους συντάξεως γήρατος

Αναλυτικά η ερώτηση που κατετέθη από τον κ. Τσαβδαρίδη και τους συναδέλφους του είναι η εξής:

«Το πλήγμα στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας και το κύμα των ανέργων εργαζομένων στις κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις της Νάουσας, Πέλλας, Έβρου και Πρέβεζας αντιμετωπίστηκε νομοθετικά με την ψήφιση των ν. 3460/2006 και ν. 3660/2008. Με τους νόμους αυτούς ελήφθη πρόνοια οι απολυμένοι εργαζόμενοι να ενταχθούν υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις (συμπλήρωση 50στού έτους ηλικίας και 7.500 ημερομισθίων) σε καθεστώς ειδικής εισοδηματικής ενίσχυσης και ο χρόνος που θα διανυόταν μέχρι τη δυνατότητα πλήρους συνταξιοδοτήσεώς τους θεωρούνταν και ήταν βάσει νόμου χρόνος πραγματικής εργασίας και υποχρεωτικής ασφάλισης, αφού εκ μέρους των εργαζομένων καταβάλλονταν κανονικά στον ασφαλιστικό φορέα (Ι.Κ.Α.) οι νόμιμες εισφορές που τους αναλογούσαν. Η ρύθμιση αυτή είχε εξατομικευθεί και κοινοποιηθεί γραπτά σε καθένα από τους εργαζόμενους δυνάμει της παρ. Β3 της με αριθμ. 31021/10.7.2006 Υπουργικής απόφασης [ΦΕΚ 875/β/10.7.2006].

Εν συνεχεία, ωστόσο, δυνάμει του νέου, και ισχύοντος ήδη σήμερα, νομοθετικού καθεστώτος (ν. 3996/2011, ν. 4093/2012 και Γενικό Έγγραφο – εγκύκλιος Ι.Κ.Α. Σ40/303/3.12.2012) αφενός έπαυσε η ειδική επιδοματική ενίσχυση στη συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων και αφετέρου ο χρόνος που διανύθηκε υπό τις προαναφερόμενες ευνοϊκές παραμέτρους του νόμου θεωρείται πλέον όχι πραγματικός χρόνος εργασίας, αλλά πλασματικός, με δυνατότητα άθροισής του στους έτερους συνολικούς πλασματικούς χρόνους που οι εργαζόμενοι δικαιούνται να αναγνωρίσουν (όπως π.χ. χρόνια στράτευσης κλπ.).

Επίσης, με νέο έγγραφο – εγκύκλιό του το Ι.Κ.Α. [Σ40/59/11.3.2013] γνωμοδότησε ότι για όσους εργαζόμενους κατέθεσαν αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι τις 31.12.2012 οι χρόνοι που διανύθηκαν θεωρούνται ασφαλιστικά ισχυροί, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ετεροχρονισμένα απαράδεκτη και αντισυνταγματική διάκριση μεταξύ αυτών που ήταν σε θέση να υποβάλλουν αίτηση, αφού είχαν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για λήψη σύνταξης, εντός του 2012 και όσων θα είχαν αυτή τη δυνατότητα μόνο εντός του τρέχοντος έτους (2013).

Η κατάργηση του ευνοϊκότερου για τους απολυμένους εργαζόμενους του κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας πλαισίου των ν. 3460/2006 [άρθρο 13], όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του ν. 3660/2008 καθώς και της διάταξης του άρθρου 75 του ν. 3746/2009, από τους πρόσφατους ν. 3996/2011 και 4093/2012, έχει ως συνέπεια:

Α) όσοι εργαζόμενοι δεν κατόρθωσαν να συνταξιοδοτηθούν, να μην επιδοτούνται και να εντάσσονται σε προχωρημένη πλέον ηλικία (άνω των 55 ετών) στο ταμείο ανεργίας,

Β) σε όσους κατέθεσαν αίτηση συνταξιοδότησης μετά τις 31.12.2012 να μην αποδίδονται οι συντάξεις διότι τα διανυθέντα έτη, αναδρομικά, να θεωρούνται πλασματικά και όχι πραγματικά, με αποτέλεσμα αυτοί να καλούνται να καλύψουν, σε προχωρημένη ηλικία, τον απαιτούμενο αριθμό ενσήμων, με πραγματική πλέον εργασία,

Γ) να στερούνται του δικαιώματος συνταξιοδοτήσεως εργαζόμενοι, οι οποίοι, υπό το πρίσμα των τελευταίων εγκυκλίων του Ι.Κ.Α. προέβησαν σε υπέρβαση του πλασματικού χρόνου ασφάλισης, αφού υποχρεώνονται να αθροίσουν τα διανυθέντα,  τα λογιζόμενα πλέον ως πλασματικά, έτη με τα υπόλοιπα και να ξεπερνούν με αυτόν τον τρόπο το όριο που ο νόμος ορίζει και

Δ) να γίνεται διάκριση και ευνοϊκότερη μεταχείριση για όσους, σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο Σ40/59/2013 του ΙΚΑ, υπέβαλλαν αίτηση αναγνώρισης πλασματικών χρόνων καθώς και αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι την 31/12/2012.

Επειδή σύμφωνα με τα ανωτέρω υφίσταται αντισυνταγματικός διαχωρισμός μεταξύ των εργαζομένων ενός συγκεκριμένου προβληματικού κλάδου, την περίπτωση του οποίου θέλησε ο νομοθέτης να αντιμετωπίσει συνολικά, για όλες τις πληγείσες βιομηχανικές μονάδες, χωρίς διάκριση και παραβιάζεται κατάφωρα η αρχή της ίσης μεταχείρισης.

Επειδή πρόθεση του νομοθέτη ήταν να δοθεί η δυνατότητα, από ένα κράτος δικαίου και πρόνοιας, σε μαζικά απολυμένους εργαζόμενους ενός πληγέντος κλάδου να μην στερηθούν του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος της συνταξιοδοτήσεώς τους.

Επειδή λόγω του ανταποδοτικού χαρακτήρα της σχέσης Κράτους – πολίτη, μία ευνομούμενη Πολιτεία, η οποία, μέσω των ασφαλιστικών φορέων της, έχει καρπωθεί επί σειρά ετών τις ασφαλιστικές εισφορές ομάδας εργαζομένων, θα πρέπει αντίστοιχα να αποδίδει σε αυτούς τη δικαιούμενη παροχή, εν προκειμένω σύνταξη.

Επειδή όλα τα ανωτέρω έχουν προσφάτως επικυρωθεί και από την ανεξάρτητη αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη, ο οποίος σε ειδική του έκθεση γνωμοδότησε ότι οι προαναφερόμενες νομοθετικές αλλαγές είναι παράνομες.

Επειδή με τη νέα εγκύκλιο του ΙΚΑ προκύπτει κατάφωρη διάκριση και αδικία εις βάρος ενός μόνο αριθμού μίας κατηγορίας ανθρώπων με βαθιές κοινωνικές προεκτάσεις, αφού οι άνθρωποι αυτοί οργάνωσαν την εργασιακή τους πραγματικότητα καθώς και τη ζωή των οικογενειών τους με τους όρους που το ίδιο το Κράτος έθεσε με νόμους του και είναι απαράδεκτη η αναδρομική κατάργησή τους.

Επειδή οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται σε απόγνωση δεδομένης της παρούσας οικονομικής και κοινωνικής συγκυρίας.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός
·Προτίθεσθε με την ανάλογη νομοθετική ρύθμιση να επαναφέρετε άμεσα το προϊσχύσαν ευνοϊκό για τη συγκεκριμένη κατηγορία πολιτών καθεστώς, ώστε να συνταξιοδοτηθούν και όσοι λίγοι απομένουν, καταργώντας τις διατάξεις που εντελώς ανισότιμα και καταχρηστικά τους εξαιρούν από την ειδική πρόνοια που είχε λάβει η Πολιτεία για αυτούς εδώ και χρόνια; Και συγκεκριμένα:

Α] Θα θεωρηθεί ο χρόνος που διένυσαν ως ασφαλισμένοι του αρ. 11 του Ν. 3660/2008, όντας ενταγμένοι στην ειδική εισοδηματική ενίσχυση του ν. 3460/2006, ως πραγματικός χρόνος εργασίας και ασφάλισης και άρα θα καταργηθούν για όλους ανεξαιρέτως οι πρόσφατες ρυθμίσεις περί πλασματικότητας του χρόνου αυτού;

Β] Θα εξαιρεθούν οι ασφαλισμένοι κλωστοϋφαντουργοί από τις εγκυκλίους του ΙΚΑ Σ40/303/2012 και Σ40/59/2013 ώστε να υπάρξει ίση μεταχείριση μεταξύ όσων έκαναν αίτηση αναγνώρισης πλασματικών ετών εργασίας και αίτηση συνταξιοδοτήσεως, όχι μόνο μέχρι τις 31.12.2012, όπως περιοριστικά ορίζουν, αλλά και εντός του τρέχοντος έτους (2013);

Γ] Θα εξαιρεθούν οι ως άνω ασφαλισμένοι από το ν. 4093/2012 (παρ. 1Α υποπ.1Α1 του άρθρου πρώτου που κατάργησε το άρθρο 13 του ν. 3460/2006, όπως αντικαταστάθηκε με το αρ. 11 του ν. 3660/2008 και το ν. 3746/2009) προκειμένου, έχοντας συμπληρώσει 10.500 ημέρες εργασίας και έχοντας υποβάλει αίτηση μέχρι τις 31.12.2013, να δικαιούνται πλήρους συντάξεως γήρατος»;