Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Ημερίδα της Εταιρίας Μελετών Ιστορίας και Πολιτισμού Ν. Ημαθίας στο Σάββατο 25 Μαΐου στη Βέροια

Η Εταιρία Μελετών Ιστορίας και Πολιτισμού Ν. Ημαθίας σε συνεργασία με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους-Αρχεία Ν. Ημαθίας διοργανώνει το Σάββατο 25 Μαΐου Επιστημονική Ημερίδα Τοπικής Ιστορίας με θέμα “Ημαθία: Σκιαγραφώντας την ιστορία μέσα από τις συλλογές των Γ.Α.Κ”.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο χώρο των Γ.Α.Κ. Ν. Ημαθίας (Ολγάνου 23 στη Βέροια). Κατά τη διάρκεια της ημερίδας (10:00-14:00 και 19:00-21:00) θα παρουσιαστούν επιστημονικές εισηγήσεις οι οποίες στηρίζονται σε αρχειακό υλικό το οποίο φυλάσσεται στη συλλογή των Γ.Α.Κ.

Είσοδος ελεύθερη