Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Εγγραφές στους βρεφονηπιακούς & παιδικούς σταθμούς του Δήμου Αλεξάνδρειας – πότε ξεκινούν, τι έγγραφα απαιτούνταιΑνακοινώνεται ότι η προθεσμία για την εγγραφή των βρεφών και νηπίων στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αλεξάνδρειας αρχίζει την 4η Ιουνίου και τελειώνει στις 4 Ιουλίου 2013.


Α. Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την εγγραφή είναι:

1. Αίτηση γονέα ή κηδεμόνα,
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
3. Βεβαίωση Παιδιάτρου υγιούς κατάστασης παιδιού,
4. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος 2012,
5 α) Βεβαίωση εργασίας από εργοδότη όταν η μητέρα είναι εργαζόμενη στον ιδιωτικό τομέα και ένσημα του ΙΚΑ, ή
β) Βεβαίωση εργασίας από την υπηρεσία όταν η μητέρα εργάζεται στον Δημόσιο Τομέα ή
γ) Αντίγραφο Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος από την ΔΟΥ όταν η μητέρα είναι ελεύθερη επαγγελματίας,
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όπου θα αναφέρονται τυχόν λόγοι υγείας (ή άλλοι κοινωνικοί λόγοι), με την διακριτική ευχέρεια της υπηρεσίας να κάνει κοινωνική έρευνα,
7. Άδεια παραμονής στην χώρα μας (αφορά αλλοδαπούς)
8. Απόκομμα λογαριασμού ΔΕΗ ή τηλεφώνου κατοικίας.

Β. Τα δικαιολογητικά επανεγγραφής βρεφών και νηπίων στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Αλεξάνδρειας είναι:
1. Αίτηση επανεγγραφής(αφορά τα παιδιά που είναι εγγεγραμμένα εκτός του προγράμματος της ΕΕΤΑΑ)
2 α) Βεβαίωση εργασίας από εργοδότη όταν η μητέρα είναι εργαζόμενη στον ιδιωτικό τομέα και ένσημα του ΙΚΑ, ή
β) Βεβαίωση εργασίας από την υπηρεσία όταν η μητέρα εργάζεται στον Δημόσιο Τομέα, ή
γ) Αντίγραφο Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος από την ΔΟΥ όταν η μητέρα είναι ελεύθερη επαγγελματίας,
3. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος 2012.

Αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής μπορείτε να παραλάβετε από τους ίδιους τους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αλεξάνδρειας και από τα γραφεία του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας (Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού-κάτωθεν γραφείων ΔΕΥΑ).
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά εγγραφής θα υποβάλλονται στους:
– Α΄ Βρεφονηπιακό Σταθμό Αλεξάνδρειας: τηλ. 2333023606
– Β΄ Βρεφονηπιακό Σταθμό Αλεξάνδρειας: τηλ. 2333022700
– Παιδικό Σταθμό Μελίκης: τηλ. 2331081481
– Παιδικό Σταθμό Πλατέος: τηλ. 2333063185

– Παιδικό Σταθμό Σταυρού: τηλ. 2331039992