Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Δήμος Αλεξάνδρειας: τα ονόματα όσων προσλαμβάνονται στον ΟΠΑΚΜ με 2μηνη σύμβαση

Από τον Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Αλεξάνδρειας έγιναν γνωστά τα ονόματα των προσληπτέων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, διάρκειας δύο μηνών – από 20 Μαΐου έως 19 Ιουλίου 2013.
Η κατάσταση με τα ονόματα είναι η παρακάτω:


Α/Α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Ειδικότητα Χρονικό διάστημα απασχόλησης
1 Παπαδοπούλου Ελένη Αντώνιος ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ

Από 20-5-2013 έως 19-7-2013

2 Γκατζούφα Αλεξάνδρα Χρήστος ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ

Από 20-5-2013 έως 19-7-2013

3 Οικονομίδου Γρηγορία Προκόπιος ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ

Από 20-5-2013 έως 19-7-2013

4 Νταράκα Ευδοκία Ιωάννης ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων
ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ

Από 20-5-2013 έως 19-7-2013

5 Πουρλιοτοπούλου Αγγελική Δημήτριος ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων
ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ

Από 20-5-2013 έως 19-7-2013

6 Κάλφα Ευδοκία Αστέριος ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων
ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ

Από 20-5-2013 έως 19-7-2013

7 Κύργια Ελένη Δημήτριος ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων
ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ

Από 20-5-2013 έως 19-7-2013

8 Νάκας Δημήτριος Ιωάννης ΔΕ Μαγείρων
ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ

Από 20-5-2013 έως 19-7-2013

9 Παλιαρούτα Μαρία Κων/τίνος ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας
ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ

Από 20-5-2013 έως 19-7-2013

10 Καραγκούνη Αγγελική Κων/τίνος ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας
ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ

Από 20-5-2013 έως 19-7-2013

11 Τσιαπανίτη Μαριάνθη Γεώργιος ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας
ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ

Από 20-5-2013 έως 19-7-2013