Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Δήμος Αλεξάνδρειας: πληροφορίες για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα του 2013Ο Δήμος Αλεξάνδρειας υλοποιεί κατασκηνωτικό πρόγραμμα διακοπών για το έτος 2013,

α) για παιδιά ΑΜΕΑ (που θα λάβει χώρα στα τέλη Αυγούστου αρχές Σεπτεμβρίου) και
β) για παιδιά δημοτών οικονομικά αδυνάτων (που θα υλοποιηθεί στις αρχές Αυγούστου 2013 για χρονικό διάστημα 11 ημερών).

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν για όσους πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια τα οποία ανά κατηγορία είναι τα εξής:

ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ:
1. Το κατασκηνωτικό πρόγραμμα για τα παιδιά ΑΜΕΑ θα υλοποιηθεί το μήνα Αύγουστο – Σεπτέμβριο 2013 (τέλη Αυγούστου αρχές Σεπτεμβρίου).
2. Κάθε ενδιαφερόμενος , δημότης ή και κάτοικος του Δήμου μας ,θα πρέπει να καταθέσει:
α) Βεβαίωση (ή ιατρική γνωμάτευση) του ποσοστού αναπηρίας του παιδιού.
β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
γ) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος οικονομικού έτους 2012 των γονέων, όπου το εισόδημα δεν θα ξεπερνά το ποσό των 20.000,00 ευρώ (συνολικό δηλωθέν εισόδημα).
δ) Δήλωση εάν απαιτείται συνοδός.
ε)Αποδεικτικό κατοικίας (δηλ. φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΔΕΥΑΑΛ ή μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας στο όνομα του κηδεμόνα του παιδιού).
στ)Βεβαίωση φοίτησης σε Ειδικό Σχολείο του Δήμου Αλεξάνδρειας (προαιρετικό έγγραφο – όπου απαιτηθεί από την επιτροπή)

Σε περίπτωση που δεν θα απορροφηθεί όλη η πίστωση , κατά προτεραιότητα, από τα ΑΜΕΑ, το υπόλοιπο της πίστωσης θα διατεθεί για την φιλοξενία σε θερινή κατασκήνωση παιδιών οικονομικά αδυνάτων δημοτών.(Υπόψη ότι εάν κάποια οικογένεια διαθέτει δυο (2) παιδιά ΑΜΕΑ, θα επιλεγούν και τα δυο).
ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ
1) Το κατασκηνωτικό πρόγραμμα για τα παιδιά οικονομικά αδυνάτων δημοτών θα υλοποιηθεί το μήνα Αύγουστο 2013.
2) Το πρόγραμμα αφορά παιδιά ηλικίας από 8 – 14 ετών, (δηλαδή γεννηθέντες το 1999 έως και το 2005) για τα οποία θα πρέπει να προσκομιστούν:
α) Ιατρική γνωμάτευση του παιδιού
β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
γ) Κάρτα ανεργίας (προαιρετικό έγγραφο – όπου απαιτηθεί από την επιτροπή)
δ) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος οικονομικού έτους 2012 των γονέων, όπου το εισόδημα δεν θα ξεπερνά:
– Το ποσό των 10.000,00 ευρώ (συνολικό δηλωθέν εισόδημα) για ζευγάρι ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα τέκνο.
– Το ποσό των 12.000,00 ευρώ (συνολικό δηλωθέν εισόδημα) για ζευγάρι ή μονογονεϊκή οικογένεια με δυο τέκνα για την συμμετοχή με το πρόγραμμα του Δήμου μόνο του ενός παιδιού.
– Το ποσό των 15.000,00 ευρώ (συνολικό δηλωθέν εισόδημα) για τις τρίτεκνες – πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες με τρία παιδιά και πάνω, για την συμμετοχή με το πρόγραμμα του Δήμου μόνο του ενός παιδιού.
Προτεραιότητα στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα θα έχουν:
α) τέκνα μονογονεϊκών οικογενειών
β) οι πολύτεκνοι,
γ) οι τρίτεκνοι,
δ) οι οικογένειες με δυο τέκνα και στη συνέχεια
ε) οι οικογένειες με ένα τέκνο.
Σε περίπτωση που ο αριθμός των παιδιών που πληρούν τα κριτήρια για την συμμετοχή τους στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα του Δήμου είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των θέσεων που μπορεί να καλύψει ο Δήμος, τότε θα διεξαχθεί κλήρωση μεταξύ των οικογενειών με ένα & δυο τέκνα και αν χρειαστεί και τρίτεκνοι, σε τόπο και χρόνο που θα ορισθεί μεταγενέστερα (από την τριμελή Επιτροπή).
Οι γονείς των παιδιών που δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, αλλά επιθυμούν να στείλουν τα παιδιά τους στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα του Δήμου, θα μπορούν να συμμετέχουν καταβάλλοντας το συνολικό ποσό της φιλοξενίας που θα ισχύει και για το Δήμο.
Η κατάθεση των δικαιολογητικών όπως αναφέρονται ανωτέρω, θα γίνεται στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας (1ος όροφος) στο “Αυτοτελές Τμήμα Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού – Γραφείο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης” από την Παρασκευή 7 Ιουνίου έως και την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2013.

(Αρμόδια υπάλληλος για πληροφορίες κα Μοσχοτά Κρυστάλλω – τηλ.: 23333-50116)