Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Ανακοίνωση από την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αλεξάνδρειας σχετική με το άναμμα φωτιάς και την καύση υπολειμμάτων

Ανακοινώνεται από τη Διεύθυνση ΥΔΟΜ και Περιβάλλοντος του Δήμου Αλεξάνδρειας:

α) απαγορεύεται και διώκεται ποινικά η καύση γεωργικών υπολειμμάτων καλλιεργειών από 1η Ιουλίου έως 20 Σεπτεμβρίου κάθε έτους, ενώ επιτρέπεται η καύση γεωργικών υπολειμμάτων καλλιεργειών από 1η Μαίου έως 30 Ιουνίου και από 21 Σεπτεμβρίου έως 30 Οκτωβρίου κάθε έτους μόνο με την προϋπόθεση έκδοσης σχετικής αδείας από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία στην οποία αναφέρονται οι σχετικοί όροι.

β) ότι απαγορεύεται και διώκεται ποινικά το άναμμα φωτιάς εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους από 1η Μαϊου έως 31η  Οκτωβρίου κάθε έτους.