Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Αλεξάνδρεια: συνεδριάζουν τη Δευτέρα Οικονομική Επιτροπή και Δ.Σ. ΚΕΔΑ

Συνεδριάζουν τη Δευτέρα 13 Μαΐου δυο από τα πολυμελή όργανα του Δήμου Αλεξάνδρειας.
Συγκεκριμένα στις 14:00 θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή ενώ στις 15:00 θα συνεδριάσει και το Διοικητικό Συμβούλιο της της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας.
Τα θέματα που θα συζητηθούν και στα 2 όργανα είναι τα εξής:

α. Οικονομική Επιτροπή (στις 14:00, στο Δημαρχείο):
1. Λήψη απόφασης για την  κατακύρωση των αποτελεσμάτων πρόχειρου διαγωνισμού για την  προμήθεια ειδών τροφίμων (παντοπωλείου, κρεοπωλείου, οπωροπωλείου και αρτοποιείου) για την ΚΕΔΑ του Δήμου και τον Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας.
2. Λήψη απόφασης για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου – καθαριότητας και ευπρεπισμού – χημικού υλικού για τον Δήμο Αλεξάνδρειας και τα Νομικά του Πρόσωπα.
3. Λήψη απόφασης για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια μελανών για εκτυπωτές (ομάδα Α΄), φωτοδιόδων για εκτυπωτές (ομάδα Β’) και γραφίτη για τα μηχανήματα  φαξ και τα φωτοτυπικά μηχανήματα (ομάδα Γ΄).
4. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών ανοιχτού διαγωνισμού του έργου « ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ, Π. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ Δ.Κ. ΚΟΡΥΦΗΣ »  (Α.Μ. 19/2013).
5. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ΄αριθμ. 403 αγροτεμαχίου έκτασης 4,40 στρεμμάτων στην τοποθεσία «Γελαδαριά » της Τοπικής Κοινότητας Ξεχασμένης.
6. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου (για την υπόθεση του Γουσιόπουλου Κωνσταντίνου).
7. Λήψη απόφασης για: Α. την έγκριση ή μη του 4ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της πράξης « Διαδικτυακή Πύλη Περιεχόμενου και Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας » Β. την κατακύρωση του αποτελέσματος του ανοιχτού διαγωνισμού της ως άνω πράξης και Γ. την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης.
β) Κοινωφελής Επιχείρηση (στις 15:00, γραφεία της επιχείρησης):
– Λήψη απόφασης για την προμήθεια ή μη αναλώσιμων υλικών για την απολύμανση πισίνας -νερού πισίνας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Δήμου Αλεξάνδρειας – Έγκριση διάθεσης πίστωσης.
– Λήψη απόφασης για την παροχή ή μη υπηρεσιών καθαρισμού πισίνας Δημοτικού Κολυμβητηρίου Δήμου Αλεξάνδρειας – Έγκριση διάθεσης πίστωσης.
– Λήψη απόφασης για τον ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την αποστολή εξώδικης διαμαρτυρίας – δήλωσης.
– Λήψη απόφασης για τον ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση της επιχείρησης ενώπιον του Αρείου Πάγου που αφορά την αίτηση αναίρεσης του κ.Κων/νου Γουσιόπουλου.
– Λήψη απόφασης για τον ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση της επιχείρησης ενώπιον του Αρείου Πάγου που αφορά την αίτηση αναίρεσης της κ.Στυλιανής Σταθοπούλου.

– Λήψη απόφασης για τον ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση της επιχείρησης ενώπιον του Αρείου Πάγου που αφορά την αίτηση αναστολής της κ.Στυλιανής Σταθοπούλου.