Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

"Τα Παιδιά της Άνοιξης" μας εφιστούν την προσοχή στους επιτήδειους

Λόγω του ότι τις τελευταίες ημέρες, έχουν εμφανισθεί άτομα, που επικαλούνται τον τίτλο του κέντρου των “Παιδιών της Άνοιξης” και πωλούν προϊόντα σε ανύποπτους πολίτες, που έχουν τη διάθεση να βοηθήσουν το Κέντρο, σας ενημερώνουμε ότι:
– Τα προϊόντα που κατασκευάζονται από τα παιδιά στα εργαστήρια που λειτουργούν στο χώρο των «Παιδιών της Άνοιξης», διατίθενται αποκλειστικά από φορείς του Κέντρου, οι οποίοι φέρουν βεβαίωση με σφραγίδα του Συλλόγου.
– Κανείς άλλος πλην των παραπάνω αναφερόμενων ατόμων δεν έχει εξουσιοδότηση να διακινεί και να πωλεί προϊόντα.
– Σε κάθε αγορά προϊόντος να ζητείται απόδειξη, η οποία πρέπει να φέρει τα φορολογικά στοιχεία του Συλλόγου.
Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε άγνωστος προς εσάς, σας προσεγγίσει , χρησιμοποιώντας την επωνυμία του κέντρου και δε διαθέτει τα κατάλληλα έγγραφα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με εμάς στο τηλ. 23330 27212.
Το Δ.Σ του Συλλόγου