Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Συνεδριάζει την Παρασκευή η Επιτροπή Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αλεξάνδρειας

Συνεδριάζει η Επιτροπή Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αλεξάνδρειας την Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013 (ώρα 13:00) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου.
Σκοπός της ίδρυσης του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι η κάλυψη πρωτογενών αναγκών ευπαθών – κοινωνικά και οικονομικά – ατόμων και οικογενειών, με την δωρεάν παροχή προϊόντων και ειδών πρώτης ανάγκης για τη σίτιση και την ένδυση απόρων κατοίκων του δήμου Αλεξάνδρειας.
Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι οι ακόλουθες:

α) Εποπτεύει τη λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου,
β) Καθορίζει τους δικαιούχους των υπηρεσιών του,
γ) Μεριμνά για τον έλεγχο της ποιότητας, της υγιεινής και της καλής κατάστασης των προϊόντων του Κοινωνικού Παντοπωλείου,
δ) Συντάσσει και παρουσιάζει ανά εξάμηνο στην οικονομική επιτροπή του δήμου έκθεση πεπραγμένων και διαχειριστικό απολογισμό του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Τα θέμα ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης της Παρασκευής είναι τα ακόλουθα:
1) Απολογισμός διαχείρισης Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου για το χρονικό διάστημα από 21-11-2012 έως και 31-03-2013.-
2) Προγραμματισμός δράσεων για την ενίσχυση του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου