Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξάνδρειας και το Κ.Ε.Κ.-Κ.Α.ΕΛ.Ε. της Ε.Σ.Ε.Ε. θα υλοποιήσουν ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ του ΕΦΕΤ.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξάνδρειας και το Κ.Ε.Κ.-Κ.Α.ΕΛ.Ε. της Ε.Σ.Ε.Ε., θα υλοποιήσουν προγράμματα Ε.Φ.Ε.Τ.(Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων), με θέμα «Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων», διάρκειας δέκα ωρών, που αφορούν το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων, καθώς επίσης και οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να εργασθεί στο μέλλον, στο χώρο των τροφίμων ή σε χώρους εστίασης.
Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους, που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην Υπουργική Απόφαση 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007.
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις για το συγκεκριμένο πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται :
1) Εμπορικός Σύλλογος τηλ. 23330 25746, FAX:2333053058 και e-mail: es.alexandrias.en@gmail.com
2) Κ.Ε.Κ.-Κ.Α.ΕΛ.Ε. τηλ. 23330 28010, FAX: 2333053060 και e-mail: alexandria@kaele.gr