Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Μετά τα καταστήματα, τώρα ανοιχτές τις Κυριακές και λαϊκές!

Και αφού το πρόβλημα των καταστημάτων λύθηκε με τη λειτουργία τους τις Κυριακές – είναι ιδιαιτέρως εμφανές πως ο κόσμος, μετά τη Θεία Λειτουργία, συρρρρρρέει στα καταστήματα που είναι ανοιχτά για να ψωνίσει !! – τώρα είπαν να επιτρέψουν και τη λειτουργία λαϊκών αγορών και τις Κυριακές.

Το επόμενο βήμα είναι η είσοδος των επενδυτών στη χώρα, στη γωνία είναι, απλά δεν φαίνονται ακόμη…