Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

ΕΒΖ – εργοστάσιο Πλατέος: 50 προσλήψεις για εποχικές ή παροδικές ανάγκες

Η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης ανακοίνωσε την πρόσθεσή της να προχωρήσει στην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα (50) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Εργοστασίου Πλατέος της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. που εδρεύει στο Πλατύ Ημαθίας.
Ο αναλυτικός πίνακας με τις θέσεις ανά ειδικότητα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας και βρίσκεται στη διάθεση των ενδιαφερόμενων στα γραφεία της Υπηρεσίας, στη διεύθυνση: Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. Εργοστάσιο Πλατέος Ημαθίας, 44ο  χλμ. Θεσ/νίκης-Βέροιας, ΤΚ.59032 Τηλ. 2333068200, 2333068210, όπου και μπορούν να αποστείλουν συμπληρωμένη την αίτηση με κωδικό ΑΣΕΠ ΣΟΧ2 ή να την παραδώσουν ιδιοχείρως.