Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Δωρεάν οι δηλώσεις ΟΣΔΕ του 2013

Η Ενιαία Αίτηση Εκμετάλλευσης (δηλώσεις ΟΣΔΕ) για το έτος 2013 γίνεται από την ΠΑΣΕΓΕΣ – μέσω των Ενώσεων, λόγω συμβατικής υποχρέωσής της τελευταίας με την επισήμανση πως η αίτηση υποβάλλεται δωρεάν.
Σε δελτίο τύπου του ΥΠΑΑΤ αναφέρεται συγκεκριμένα ότι “Οι Αιτήσεις ΟΣΔΕ 2013 υποβάλλονται δωρεάν από τους παραγωγούς και τις υποβάλλουν δια μέσω των πυλών εισαγωγής (ΕΑΣ) με βάση την υπογραφείσα σύμβαση. Καμία επιπλέον επιβάρυνση για την υποβολή των αιτήσεων ΟΣΔΕ 2013 δεν είναι επιτρεπτή και σε περίπτωση που κάτι τέτοιο σημειωθεί, το ποσό της αμοιβής της ΕΑΣ μειώνεται αυτόματα κατά το ποσό που ελήφθη, ενώ σε περίπτωση επανάληψης θα διακόπτεται η συνεργασία με τη συγκεκριμένη ΕΑΣ.
Υπεύθυνη λοιπόν για τη συλλογή και επεξεργασία των αιτήσεων είναι η ΠΑΣΕΓΕΣ, δια των Ενώσεων. Σε κάθε Ένωση αντιστοιχεί και μια “πύλη εισαγωγής”. Κάποιες ενώσεις όμως δεν μπορούν να προχωρήσουν με τον τρόπο αυτό τη διαδικασία και έτσι η διεκπεραίωση προχωρά με τη βοήθεια τεχνικών συμβούλων. Μεταξύ των Ενώσεων αυτών είναι και η ΕΑΣ Βέροιας στην οποία θα πάει συνεργείο της ΠΑΣΕΓΕΣ.