Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Βέροια: περίπου 2 εκατ. ευρώ στο Δήμο (από το ΥΠ.ΕΣ.) για κάλυψη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων


Ο Υπουργός Εσωτερικών Ευριπίδης Στυλιανίδης υπέγραψε απόφαση για τη χορήγηση ποσού 26.974.097 ευρώ στις Περιφέρειες της χώρας αποκλειστικά για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους, η οποία αποτελεί τη β’ δόση των 58.000.000,00 ευρώ που έχουν συνολικά εγκριθεί για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των Περιφερειών. Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα διατεθούν 600.714,00 ευρώ.

Από άλλο κονδύλι (ύψους 109.975.076 ευρώ, που θα κατανεμηθεί σε 27 Δήμους της χώρας, με σκοπό την κάλυψη των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί έως 30/09/2012) ο Δήμος Βέροιας θα λάβει  ποσό ύψους 2.151.802.

Ο δήμος Βέροιας (όπως και φυσικά και οι υπόλοιποι δήμοι) πρέπει να προχωρήσουν σε δημιουργία ειδικού λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προκειμένου να διευκολυνθεί η παρακολούθηση της διαδικασίας πληρωμών και η διενέργεια των σχετικών ελέγχων από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Με την υπογραφή των παραπάνω αποφάσεων ολοκληρώνεται η ένταξη 167 δήμων και 13 Περιφερειών στην ειδική επιχορήγηση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς την αγορά και τις τοπικές κοινωνίες, συνολικού ύψους 784.973.510,00 ευρώ