Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Βέροια: οι ενώσεις Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων α/βάθμιας και β/βάθμιας εκπαίδευσης συναντήθηκαν

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Απριλίου 2012 συνάντηση των Διοικητικών Συμβουλίων των Ενώσεων Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Καλλικρατικού Δήμου Βέροιας, έπειτα από την εκλογή των νέων Διοικητικών Συμβουλίων των Ενώσεων.
Τη συνάντηση των δύο συμβουλίων απασχόλησαν τα φλέγοντα εκπαιδευτικά ζητήματα, των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, του Καλλικρατικού Δήμου Βέροιας.

Αναδείχθηκαν ζητήματα όπως η χρηματοδότηση των σχολείων της περιοχής, η οποία έχει μειωθεί δραματικά, η ανάγκη ο Δήμος και η Πολιτεία να μεριμνήσουν για τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία τους απ’ όλες τις απόψεις (χρηματοδότηση, εκπαιδευτικό δυναμικό κ.α.).
Οι δύο ενώσεις θεωρούν ότι είναι απαραίτητη η παρουσία δύο εκπροσώπων (ένας από κάθε διοικητικό συμβούλιο) στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και θα το διεκδικήσουν.
Οι δύο Ενώσεις μέσω των διοικητικών συμβουλίων τους δεσμεύτηκαν πως σε πρώτη προτεραιότητα θα έχουν τον απαιτούμενο, καλό συντονισμό τόσο μεταξύ τους όσο και με τους υπόλοιπους φορείς που σχετίζονται με την εκπαιδευτική διαδικασία, για την αντιμετώπιση από όλου τους γονείς των προβλημάτων της.
Τα διοικητικά συμβούλια
Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Α/θμιας εκπ/σης Δήμου Βέροιας
Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Β/θμιας εκπ/σης Δήμου Βέροιας