Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

28 κτίρια για "πώληση"

28 δημόσια κτίρια πάνε για «πούλημα» και στη συνέχεια το ίδιο το Δημόσιο που θα τα πουλήσει θα τα ενοικιάσει – με μακροχρόνιες μισθώσεις και με δικαίωμα προαίρεσης αγοράς στο τέλος της μίσθωσης.
Δηλαδή, πουλάνε μπιρ παρά τα φιλέτα της ακίνητης περιουσίας (μεταξύ αυτών θέλουν να πουλήσουν μέχρι και το κτήριο της ΓΑΔΑ ή το κεντρικό κτήριο του Υπουργείου Εσωτερικών!!!) και στη συνέχεια τα ενοικιάζουν από αυτόν που τα αγόρασε.
Αυτό οι πιο …μπασμένοι το λένε sale and lease back (αγορά και επαναμίσθωση).
Τώρα, ποιο ακριβώς θα είναι το τελικό κέρδος για το Δημόσιο και ποιο για τον αγοραστή – ο οποίος θα πάρει “μαγαζιά-γωνία” – αυτό είναι άλλο θέμα (σε περιόδους που οι τιμές στα ακίνητα έχουν πιάσει πάτο)…