Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Τσαβδαρίδης: τροπολογία για συνταξιοδότηση μέσω ΟΓΑ των ανασφάλιστων υπερηλίκων ομογενών

Τη ρύθμιση του θέματος της συνταξιοδότησης μέσω του ΟΓΑ για τους ανασφάλιστους υπερήλικους ομογενείς έτσι ώστε να καθίστανται δικαιότεροι, λειτουργικότεροι και ευρύτεροι οι όροι παροχής σύνταξης, πρότεινε ο Αναπληρωτής Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτής Ημαθίας κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης με την Προσθήκη – Τροπολογία που κατέθεσε μαζί με άλλους συναδέλφους του στις 22 Μαρτίου στο σχέδιο νόμου για «Κύρωση της από 31-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημοσίας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας και άλλες διατάξεις».

Η συγκεκριμένη τροπολογία, …

…απόρροια και αυτή της συνεχούς προσπάθειας του κ. Τσαβδαρίδη για την ουσιαστική επίλυση των χρόνιων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ομογενείς μας.
Αναλυτικότερα η Προσθήκη – Τροπολογία που πρότεινε ο κ. Τσαβδαρίδης είναι η εξής:

“Με την προτεινόμενη τροπολογία:
Ρυθμίζεται το θέμα της συνταξιοδότησης μέσω του ΟΓΑ για τους ανασφάλιστους υπερήλικους ομογενείς. Με το ν. 4093/2012, παράγραφος ΙΑ, υποπαράγραφος ΙΑ6, εδάφιο 5, περίπτωση γ, απαραίτητο πλέον στοιχείο για τη συνταξιοδότηση ανασφάλιστων υπερηλίκων ομογενών από τον ΟΓΑ όπως ορίζει ο Νόμος 1296/1982 είναι η εικοσαετή (20) μόνιμη και νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα πριν την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση και να εξακολουθούν οι ενδιαφερόμενοι, να διαμένουν στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της συνταξιοδότησης τους. Η ισχύ, της παραγράφου γ. ουσιαστικά καταλύει το δικαίωμα της συνταξιοδότησης για την πλειονότητα των περιπτώσεων , αφού υπάρχει μεγάλος αριθμός ομογενών που είτε έφτασε στην Ελλάδα μετά το 1993 είτε δεν μπορεί να αποδειχθεί η πρότερη του 1993, παρουσία του στη χώρα, (πόσο μάλλον έπειτα από το πέρας είκοσι ετών). Επιπλέον η συγκεκριμένη πρόβλεψη συνιστά διάκριση μεταξύ Ελλήνων πολιτών, αφού η ίδια δεν ισχύει για τους γηγενείς Έλληνες ή για τους προ του 1993 πρόσφυγες, και υπό αυτές τις συνθήκες αντίκειται στις συνταγματικές διατάξεις περί ισότητας μεταξύ Ελλήνων πολιτών.

Στην περίπτωση β, του εδαφίου 5, της υποπαραγράφου ΙΑ6, της παραγράφου ΙΑ, του ν. 4093/2012, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι απαραίτητο στοιχείο για τη συνταξιοδότηση ανασφάλιστων υπερηλίκων ομογενών από τον ΟΓΑ, είναι και η έλλειψη δικαιώματος συνταξιοδότησης από οποιονδήποτε φορέα του εξωτερικού. Οι ομογενείς πρόσφυγες, στις χώρες από τις οποίες κατέληξαν στην Ελλάδα, εργάζονταν, ακολουθώντας τους εκεί ισχύοντες κανόνες εργασίας. Αυτό έδωσε πιθανόν σε ορισμένους το δικαίωμα συνταξιοδότησης τους στο εξωτερικό, άσχετα αν τελικά συνταξιοδοτούνται ή όχι από εκεί. Είναι όμως δύσκολο να τεκμηριωθεί και να αποδειχτεί από τον δικαιούχο, ότι δικαιούται ή όχι συντάξεως από τη χώρα προέλευσης του. Με κωλυσιεργίες και γραφειοκρατικές καθυστερήσεις της Δημόσιας Διοίκησης των από προερχόμενων χωρών, αλλά και υψηλό κόστος μετάβασης και εξασφάλισης σχετικής βεβαίωσης από τη χώρα προέλευσης των ενδιαφερομένων, ενώ ταυτόχρονα, δύναται να αποτελέσει και αφορμή για αυθαίρετη ερμηνεία από υπηρεσιακούς παράγοντες σε βάρος των ενδιαφερομένων.

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων όμως η Ελληνική Πολιτεία διαχρονικά., δεν προέβη στις κατάλληλες διπλωματικές ενέργειες που θα επέφεραν την επίτευξη διακρατικών συμφωνιών και την αναγνώριση της εργασιακής προϋπηρεσίας των ομογενών μας από τις χώρες προέλευσης τους,. Παραμένοντας οι ίδιοι χωρίς ουσιαστικά κανένα εργασιακό ιστορικό, ως θεματοφύλακα της τελικής συνταξιοδότησης τους από της Ελλάδα.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στη βάση όλων των ανωτέρω προτείνεται:
Το εδάφιο 5, της υποπαραγράφου ΙΑ6, της παραγράφου ΙΑ, του ν. 4093/2012 διαμορφώνεται ως εξής:

α) Η περίπτωση β, του εδαφίου 5, της υποπαραγράφου ΙΑ6, της παραγράφου ΙΑ, του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», αντικαθίσταται ως εξής: «Δεν λαμβάνουν οι ίδιοι σύνταξη από οποιονδήποτε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή το Δημόσιο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ανεξαρτήτως ποσού, και επίσης, εγγάμων, δεν λαμβάνει ο/η σύζυγος τους σύνταξη μεγαλύτερη από το πλήρες ποσό της συνταξιοδοτικής παροχής, λόγω γήρατος, του άρθρου 4 του ν. 4169/1961».

β) Η περίπτωση γ, του εδαφίου 5, της υποπαραγράφου ΙΑ6, της παραγράφου ΙΑ, του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «Διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση και εξακολουθούν να διαμένουν κατά τη διάρκεια της συνταξιοδότησης τους».