Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Στις 3 Απριλίου οι συντάξεις του ΟΓΑ

Από τον ΟΓΑ ανακοινώθηκαν τα ακόλουθα:
Η σύνταξη μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 θα καταβληθεί σε 755.195 συνταξιούχους του Ο.Γ.Α. Με πίστωση στους Τραπεζικούς λογαριασμούς τους ή λογαριασμούς ΕΛ.ΤΑ., που έχουν επιλέξει για την πληρωμή των συντάξεων, την Τετάρτη 3 Απριλίου 2013. Η συνολική δαπάνη για την καταβολή των συντάξεων μηνός Απριλίου 2013 ανέρχεται σε 343.838.297 ευρώ.
Ενημερώνουμε τους 5.306 συνταξιούχους μας που έχουν επιλέξει Υποκαταστήματα Κυπριακών Τραπεζών στην Ελλάδα, για να πιστώνεται η σύνταξή τους ότι δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα και θα καταβληθεί κανονικά η σύνταξή τους.