Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Π.Ε. Ημαθίας: Επιχειρησιακά προγράμματα επαγγελματικής αλιείας εσωτερικών υδάτων

Από την Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας έγινε γνωστό πως σύμφωνα με το ΦΕΚ 2865/ Β’ 24.10.12, που καθορίζει  τις διαδικασίες υπαγωγής πράξεων και καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων στους επαγγελματίες ψαράδες εσωτερικών υδάτων, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013 χορηγείται δημόσια οικονομική ενίσχυση σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη εσωτερικών υδάτων ηλικίας τουλάχιστον 5 ετών.
Σκοπός του μέτρου είναι…

…η ενίσχυση της ασφάλειας των επαγγελματικών σκαφών, η βελτίωση των συνθηκών εργασίας, της υγιεινής και της ποιότητας των αλιευμένων προϊόντων καθώς και η ενεργειακή αποδοτικότητα και η επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων, όπως για παράδειγμα η αντικατάσταση των κινητήρων των αλιευτικών σκαφών και η αντικατάσταση των αλιευτικών εργαλείων

Δυνητικοί δικαιούχοι του μέτρου είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιοκτήτες ενεργών επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών που αλιεύουν για εμπορικούς σκοπούς αποκλειστικά στα εσωτερικά ύδατα
Προθεσμία υποβολής φακέλων ορίζεται η 29η Μαρτίου 2013.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες αλιείς μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αλιείας της Περιφερικής Ενότητας Ημαθίας στο τηλέφωνο 2331350123  & 126