Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Προσωρινή αναστολή στις πληρωμές 18.228 συντάξεων (όλων των ταμείων)

Στην προσωρινή αναστολή 18.228 αταυτοποίητων συντάξεων, προχωρεί από αυτό τον μήνα το υπουργείο Εργασίας, μετά από εντολή του υπουργού Γιάννη Βρούτση προς την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΗΔΙΚΑ).
Πρόκειται για συντάξεις που μετά τις αυτοπρόσωπες απογραφές διαπιστώθηκε, μέσω της ΗΔΙΚΑ, ότι δεν διαθέτουν ούτε Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, (ΑΜΚΑ) ούτε Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
Ο έλεγχος των αταυτοποίητων συντάξεων θα γίνει…

…μέσω της ενιαίας βάσης ηλεκτρονικών αρχείων όλων των συντάξεων και των συνταξιούχων, που λειτουργεί στο πλαίσιο της ΗΔΙΚΑ από τις 21 Δεκεμβρίου του 2012.

Από αυτές τις 18.228 αταυτοποίητες συντάξεις, 8.577 χορηγούνται από το ΙΚΑ, 2.129 από το επικουρικό του ΙΚΑ (ΕΤΑΕΜ), 3.266 από το Δημόσιο και 2.874 από τον ΟΓΑ, σε σύνολο 745.629 συνταξιούχων.
Ακόμη, 325 από τον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ), 291 από το Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), από το ΕΤΕΑ ΤΕΑΠΕ των ΕΛΤΑ 235 και 225 από το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ).