Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

ΟΣΔΕ 2013, τι αποφασίστηκε

Υπογράφηκε από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθ. Τσαυτάρη η απόφαση ενεργοποίησης δικαιωμάτων προαίρεσης της υπ’ αριθμ. 6023/ΡΜ/2011 Σύμβασης, μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Ένωσης “ΠΑΣΕΓΕΣ – NEUROPUBLIC A.E.”, που αφορά…

…στην ανάθεση των υπηρεσιών συμπλήρωσης, συγκέντρωσης και καταχώρησης στη βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ των αλφαριθμητικών και γεωχωρικών στοιχείων για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης (ΑΕΕ), η οποία περιλαμβάνει την αίτηση ενιαίας ενίσχυσης των γεωργών και τα απαραίτητα στοιχεία για τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης, ποιοτικού παρακρατήματος, την ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής και την εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων όλων των επαγγελματιών αγροτών και των κατόχων αγροτικών εκμεταλλεύσεων για το έτος 2013.
Όπως αναφέρει η απόφαση, η τιμή για κάθε αίτηση θα ανέρχεται στα 28,17 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Η συνολική δαπάνη για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών, δύναται να ανέλθει μέχρι του ποσού των 27.000.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.