Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Η ΔΕΗ προτίθεται να αυξήσει τον αριθμό των δόσεων για τις εξοφλήσεις λογαριασμών

Με τις αιτήσεις για διακανονισμούς να έχουν αυξηθεί κατακόρυφα (από 400.000 το 2011 σε 700.000 πέρυσι) και με ολοένα και περισσότερους καταναλωτές να δυσκολεύονται να καταβάλουν το αντίτιμο των λογαριασμών, η ΔΕΗ έκανε γνωστό πως σκοπεύει να αυξήσει – και μάλιστα άμεσα- τις δόσεις για την εξόφληση των οφειλών για κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού.
Η επιχείρηση θα προχωρήσει σε συνολική επαναξιολόγηση και επικαιροποίηση του πλαισίου παροχής διευκολύνσεων για την εξόφληση των λογαριασμών του ηλεκτρικού.
Το νέο πλαίσιο παροχής διευκολύνσεων πληρωμής, τονίζεται, θα απευθύνεται κυρίως σε κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού που πλήττονται ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση και θα κινείται στην κατεύθυνση της παροχής περαιτέρω διευκολύνσεων.