Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Ημέρα του "π" (όπως λέμε …"Περισκόπηση"; Όοοχι!)

Αεί ο Θεός ο Μέγας γεωμετρεί, το κύκλου μήκος ίνα ορίση διαμέτρω, παρήγαγεν αριθμόν απέραντον, και ον, φεύ, ουδέποτε όλον θνητοί θα εύρωσι.

Η “ημέρα του π” σήμερα – λόγω και του αμερικάνικου τρόπου γραφής των ημερομηνιών, δηλαδή 3/14 – και επί τη ευκαιρία να θυμηθούμε τη φράση που σήμερα κοσμεί το λογότυπο της “Περισκόπησης”.
Την επινόησε ο Ν. Χατζηδάκης (1872-1942), καθηγητής Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και με αυτή μπορεί κανείς να θυμάται τα πρώτα 22 δεκαδικά ψηφία του “π”. Το πλήθος των γραμμάτων κάθε λέξης της φράσης αυτής αντιστοιχεί σε καθένα από τα διαδοχικά ψηφία του αριθμού π.
Τα δεκαδικά του “π” έχουν υπολογιστεί σε περισσότερα από πέντε τρισεκατομμύρια ενώ σε 39 δεκαδικά μπορεί να υπολογιστεί κύκλος που θα χωράει μέσα του όλο το ορατό σύμπαν και το σφάλμα θα είναι όσο η ακτίνα του ατόμου του υδρογόνου.