Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Εμπορικός Σύλλογος Αλεξ/ρειας: ανακοίνωση για τις δηλώσεις ζημιών στον Δήμο Αλεξάνδρειας

Μετά από σχετικό έγγραφο που λάβαμε απ’ το Γραφείο Τύπου του Δήμου Αλεξάνδρειας, ανακοινώνουμε στους συναδέλφους (και κατοίκους), οι οποίοι  έχουν υποστεί ζημιές απ’ τη βροχόπτωση της 25ης  προς 26ης  Φεβρουαρίου 2013, να κάνουν τις σχετικές αιτήσεις (αναφορές ζημιών) από τη Δευτέρα 4 Μαρτίου έως και Τετάρτη 6 Μαρτίου 2013 όπως παρακάτω:
▪ Οι επαγγελματίες (και κάτοικοι) της Δημοτικής Ενότητας  Αλεξάνδρειας και των Τοπικών Κοινοτήτων Κορυφής & Λιανοβεργίου – Παλαιοχωρίου στην έδρα του Δήμου Αλεξάνδρειας (Δημαρχείο), στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (κα. Μπέτυ Κουρκουτά, ώρες 8:00- 15:00, τηλ. 23333-50151).

▪ Οι επαγγελματίες (και κάτοικοι) της Δημοτικής Ενότητας Μελίκης , στο πρώην Δημαρχείο Μελίκης (ώρες 8:00- 15:00, τηλ. 23313-50200).