Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Εμπορικός Σύλλογος Αλεξάνδρειας: η Καθαρά Δευτέρα δεν είναι υποχρεωτική αργία στον ιδιωτικό τομέα

Δεδομένου ότι, πλησιάζει η ημέρα της Καθαρής Δευτέρας και τίθενται από μέλη των Εμπορικών Συλλόγων ερωτήματα σε σχέση με το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων αλλά και το καθεστώς πληρωμής των μισθωτών υπαλλήλων κατά την ημέρα αυτή, σας γνωστοποιούμε ότι η Καθαρή Δευτέρα δεν περιλαμβάνεται στις εξαιρέσιμες εορτές (υποχρεωτικές αργίες).

Κατά συνέπεια, η Καθαρή Δευτέρα είναι εργάσιμη ημέρα για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα και η λειτουργία των καταστημάτων κατά την ημέρα αυτή είναι ελεύθερη, εάν και εφόσον το επιθυμεί ο κάθε έμπορος – επιχειρηματίας.
Δεδομένων αυτών, τα εμπορικά καταστήματα που θα επιλέξουν να λειτουργήσουν την Καθαρή Δευτέρα, οπουδήποτε στην επικράτεια, θα ανοίξουν νόμιμα και…

…δεν οφείλουν προσαυξημένο ημερομίσθιο ή άλλες επιβαρύνσεις. Προσοχή πρέπει να δοθεί μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που η Καθαρά Δευτέρα έχει οριστεί ως ημέρα αργίας με άλλες ρυθμίσεις, όπως π.χ. με υπουργική απόφαση ή προεδρικό διάταγμα (τοπική εορτή), συλλογική σύμβαση, επιχειρησιακή πρωτοβουλία κλπ.


Παρ’ όλα αυτά, ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξάνδρειας προτείνει τα τοπικά καταστήματα να παραμείνουν κλειστά την ημέρα της Καθαράς Δευτέρας.