Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας: συνεδριάζει την Τετάρτη 3 Απριλίου, στις 20:30

Συνεδριάζει την Τετάρτη 03 Απριλίου 2013 κι ώρα 20:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξάνδρειας στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχείου (Εθν. Αντίστασης 42) με τα παρακάτω εικοσιένα (21) θέματα ημερησίας διάταξης:
1. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2013 -Υποβολή αιτήματος για την πρόσληψη προσωπικού πενήντα έξι (56) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας ενός (1) έτους.
2. Έγκριση ή μη της Ετήσιας Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2012 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αλεξάνδρειας
3. Λήψη απόφασης για τη σύναψη «Συμφωνητικού – Μνημονίου Συνεργασίας» μεταξύ του Δήμου Αλεξάνδρειας (Δημοτική Βιβλιοθήκη Πλατέος) και της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας “Future Library”, για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση της Ανάγνωσης, της Δημιουργικότητας και της Καινοτομίας, Καλοκαίρι 2013» – Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή του.

4. Λήψη απόφασης για τη σύναψη «Συμφωνητικού – Μνημονίου Συνεργασίας» μεταξύ του Δήμου Αλεξάνδρειας (Δημοτική Βιβλιοθήκη  Αλεξάνδρειας) και της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας “Future Library”, για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση της Ανάγνωσης, της Δημιουργικότητας και της Καινοτομίας, Καλοκαίρι 2013» – Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή του.
5. Λήψη απόφασης για τη σύναψη «Συμφωνητικού – Μνημονίου Συνεργασίας» μεταξύ του Δήμου Αλεξάνδρειας (Δημοτική Βιβλιοθήκη  Αλεξάνδρειας) και της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας “Future Library”, για την υλοποίηση του προγράμματος «Το σεντούκι των e-στοριών» στα πλαίσια της Δράσης «Δίκτυο Πρωτοπόρων Υπαλλήλων Βιβλιοθηκών»  – Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή του.
6. Λήψη απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση προμηθειών
7. Λήψη απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση προμηθειών με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
8. Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπολόγου διαχειριστή των πιστώσεων που υλοποιούνται μέσω της τράπεζας της Ελλάδος
9. Τροποποίηση -συμπλήρωση της αριθ. 19/2013 απόφασης του Δ.Σ. για τον ορισμό των προσώπων που θα υπογράφουν τις επιταγές του Δήμου.
10. Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΕΟΣ) . (Α.Μ. 200/2010).
11. Λήψη απόφασης για τη λύση μίσθωσης ή μη του υπ’ αριθ. 38 καταστήματος που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας
12. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή των μισθωμάτων των:
α) υπ’ αριθ. 14-28-23-4 &17 καταστημάτων που βρίσκονται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας και
β) ενός καταστήματος που βρίσκεται στην Τ.Κ. Νησίου Δήμου Αλεξάνδρειας
13. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση οικοπέδου στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Καβασίλων για την παραλαβή ροδακίνων έτους 2013
14. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση, του χώρου μπροστά από το Πνευματικό Κέντρο (επί της οδού Βετσοπούλου), από τις 29/04/2013 έως02/05/2013,  στον Φιλανθρωπικό Μη Κερδοσκοπικό Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας & στο Μικτό Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας Απασχόλησης & Κατάρτισης Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες ΑμεΑ ¨ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ¨, για διοργάνωση Πασχαλινής έκθεσης.
15. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση του κτιρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Αγίας Τριάδας στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίας Τριάδας για τη στέγαση των τμημάτων του.
16. Λήψη απόφασης για επιστροφή ή μη ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος υπέρ του Μαραγκού Αλεξάνδρου του Γεωργίου.
17. Λήψη απόφασης για επιστροφή ή μη ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος υπέρ του HOXHA ANDREA του BARJAM
18. Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλής
19. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αλεξάνδρειας για συμμετοχή στην Επιτροπή για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας των ζώων
20. Ορισμός μελών: α) Επιτροπής διενέργειας κληρώσεων ενδιαφερομένων που θα συμμετέχουν στις εμποροπανηγύρεις του Δήμου, β) Επιτροπής διεξαγωγής εμποροπανηγύρεων του Δήμου-Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής δημόσιας κλήρωσης ενδιαφερομένων
21. Έγκριση μετάβασης 10μελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Αλεξάνδρειας στην Πόλη Μαντέλο ντελ Λάριο Ιταλίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες 2007-2013»