Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Δηλώσεις ζημιών στον ΕΛΓΑ σε δενδρώδεις καλλιέργειες από τον παγετό: προθεσμία έως την 1η Απριλίου

Από το Υποκατάστημα Βέροιας του ΕΛΓΑ έγινε γνωστό ότι χορηγήθηκε προθεσμία υποβολής δηλώσεων ζημιάς για δενδρώδεις καλλιέργειες (εκτός από μήλα, αχλάδια και κεράσια) που ζημιώθηκαν από τον παγετό της 17ης Μαρτίου 2013.
Για το λόγο αυτό, οι παραγωγοί που οι καλλιέργειές τους υπέστησαν ζημίες από τους παγετούς του χειμώνα, μπορούν, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα, 1η Απριλίου 2013, να υποβάλλουν στους κατά τόπους ανταποκριτές ΕΛΓΑ του Δήμου Αλεξάνδρειας, δήλωση ζημιάς μαζί με τη Δήλωση Καλλιέργειας-Εκτροφής (Δ.Κ.Ε.) του ΕΛΓΑ του 2012.
Υπενθυμίζεται ότι εκπρόθεσμες δηλώσεις ζημιάς δεν θα γίνουν δεκτές.
Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Υποκατάστημα ΕΛΓΑ Βέροιας (τηλ. 23310-77600).